Re: Død over NKU

Even Sandvik Underlid (eunderli@online.no)
24 Mar 99 15:45:59 +0100

Sigurd Lydersen skrev:

<snip>

>KK-forum,

>er det noen jeg hater mer i denne verden enn Trond Andresen, så må det være
>leder i NKU, Tharald Braathen Ellingsen. Ikke fordi han var så erkedum å
>ekskludere meg i fjor vår,

Det var vel ikke Ellingsen som ekskluderte deg, men forbundsstyret. Don't
shoot the messenger. Utover det kan jeg vel bare si at jeg har fått inntrykk
av at ekslusjonen skjedde på et saklig nok grunnlag, og at mitt inntrykk
ble forsterket etter jeg for et års tid siden begynte så vidt å følge debatten
på KK-forum.

Forresten, hat er et ganske sterkt ord.

>det var en naturlig følge av hans høyst begrensede forhold til virkeligheten,
>men fordi han i enda større grad enn Trond Andresen og øvrige RV-fantaster
>som KVJ praktiserer fortielsens kunst. Det er det jeg ikke kan fordra.
>Her sitter man i det bittelille norske sosialdemokratiet med en masse
>kunnskap opparbeidet gjennom harde diskusjoner med professorer og et
>enormt studielån,

Aner jeg en viss arroganse overfor ikke-akademikere? Og så fra en kommunist,
som liksom skal tale vanlige folk / undertrykte / <sett inn hva du vil> sin
sak - også industriarbeidere eller hvem det måtte være - som /ikke/ har lest
sovjetisk filosofi i tredve år?

>forsakelse og atter forsakelse,

Sigurd, listen closely.

Jeg tror ikke det er slik at den som har lest flest bøker i sitt liv har
noe monopol på Sannheten og Den Rette Lære. Slik fungerer det bare ikke.

Det er heller ikke slik at sosialistiske og kommunistiske organisasjoner
er, eller skal være, forbeholdt lesehester med store studielån. Alle som
opptrer skikkelig og jobber for å føre organisasjonens politikk ut i livet
må få være med. En kommunistisk organisasjon skal ikke være for en liten
(og selvutnevnt) åndselite.

>og på den politiske arena vandrer det rundt fullstendig
>hjernedøde små svin som kaller seg kommunister og antikommunister, uten
>knapt å ha bladd i marxist-leninistisk litteratur.

Igjen, arroganse.

>Selv om Trond Andresen
>stikker hodet i sanden som en annen struts så har han i det minste
>opprettet dette tilnærmelsesvis åpne internettforum for norsk venstreside,
>og det skal han ha all mulig ros for. De unge representantene for Norges
>mest perspektivrike parti, NKP, gjør seg imidlertid skyld i brudd på all
>folkeskikk ved å systematisk ignorere debatten på dette sentrale forumet.

Som en av disse "unge representantene for Norges mest perspektivrike parti"
følger jeg Klassekampen-forum og flere andre diskusjonsgrupper på Internett
jevnlig. Det betyr imidlertid ikke at jeg alltid ønsker å /delta/ i
diskusjonene. Jeg har nok å drive på med. Men siden du utfordrer oss på
denne måten får jeg vel få noen flere til å delta. :)

>Isteden møtes de fåtallige til møter og treff i sine skitne omgivelser og
>praktiserer sin stinkende floskelrunking.

Jeg liker adjektivbruken din, Sigurd. Ros skal du ha for det.

>Kommunisme er all makt til staten, sleiver Tharald Braathen Ellingsen, og
>når jeg påpeker at kommunisme i forhold til Marx og Lenin innebærer at
>staten skal dø bort, så avfeier denne skurken med all sin fedme og
>skrumplever at jeg har studert for mye.

Usaklig.

>Studer, studer og studer enda mer, sa Lenin, du har studert for
>mye svarer dagens leder for NKU, Tharald Braathen Ellingsen, og trasker
>rundt velfødd og teit og kaller seg kommunist. Nei, nå rettes min aggresjon
>over mot dem det virkelig gjelder, den råtne ungdommen i NKU.

<PLONK>

--
Even Sandvik Underlid,
medl. NKU.