Et apropos, eller hakk i plata

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Wed, 24 Mar 1999 11:13:42

Mathias Bismo avsluttet et innlegg med disse avsnittene:

"I morgen eller noe, kommer det til å være meningsmåling i Dagbladet
eller VG: "Hva mener du om bombingen?" Jeg vil gjette at ca 90% er
tilhengere. Selv langt inn i SV er folk tilnærmet tilhengere av bombing
(Solheim er for eksempel blitt NATO-tilhenger). Dette bekrefter Chomskys
påstander om medias makt. Og det viser i hvilken grad venstresiden
kjemper i motvind. For de fleste som tar standpunkt mot det etablerte,
kjenner til den virkeligheten det etablerte IKKE vil presentere.

Nettopp derfor er det viktig at en avis som KK styrkes. Vi trenger det
lille røde som forteller sannheten, eller i det minste en annen versjon
enn den etablerte oppfatningen, om for eksempel Kurdistan. Vi trenger
det lille røde som kan fortelle om School of America. Vi trenger det
lille røde som viser en alternativ virkelighet. Uten dette er
venstresiden i Norge satt tiår tilbake.!"

Kommentar:
Jeg er hjertens enig i det Mathias Bismo skriver, men hvorfor ikke ta
konsekvensen av at vestresida i Norge her gis så pass tillit at vi regnes
som en brei front med felles interesser? La den samme venstresida få
beholde den tilliten ved at den får lov til å redde Klassekampen som
venstresidas avis.
På kort sikt kan den vellykkede abonnementskampanjen gi varme nedover
buksebeina, men på lengre sikt er resultatet av slike tilbudskampanjer som
skrift i sand.
(Bildebruken kan kanskje virke provoserende, nå som alle andre metoder for
å skaffe penger til KK synes å være forkastet, og abonnementsverving har
fått status som "hellig krig" for KK, med mange, mange helter.)
Det eneste som kan redde KK over tid, er at AKP er konsekvent og viser den
øvrige venstresida så pass tillit at de kan få lov til å eie en flik av
avisa. Partiet AKP vil igjen og igjen foreta politiske sprell i og utenfor
Klassekampen som vil kompromittere avisa. Det har partiet gjort før, og det
vil de gjøre igjen, med sørgelig lovmessighet. Dette vil - noen ganger
skrikende urettferdig - ramme AKPs avis, og store deler av den øvrige
venstresida vil igjen snu ryggen til AKPs utspill, samtidig som deler av
venstresida snur ryggen til partiets avis.
Klassekampen har nå tatt skrittet fullt ut og er blitt ei kampanjeavis for
RV. (Jfr. dagens leder). Dette åpner for politisk styrt konfrontasjon mot
SV og øvrige aktører på venstresida, som hevdes å ha behov for ei avis som
KK. Samtidig svekker kampanjen for RV tilliten til avisas integritet i
saker der RV har andre standpunkt enn den øvrige venstresida.
Beslutningen om å bli kampanjeavis er ei lojal oppfølging av kritikk fra
AKP mot KKs dekning av stortingsvalgkampen under forrige redaktør, som
eksponerte SV og ikke RV på førstesida på valgdagen, og beslutningen
innsnevrer KKs basis på venstresida. KK framtrer mer og mer som
RV/AKP-avis, og blir dermed mer sårbar for sjøl å rammes av negative
reaksjoner mot AKPs utspill, som kommer med ujevne mellomrom.
(RV er ikke AKP, jeg vet det, og gudskjelov og takk for
sosialisme/demokratidebatten som RV-ere har fått igang, delvis med AKP-ere
som motdebattanter, nå sist Pål Steigan.)

Som Magnus Marsdal med løftet pekefinger har påvist, er denne
argumentasjonen svært lite taktisk overfor AKP-ere som hovedaksjonærer i
Klassekampen. Så da bør man kanskje heller holde kjeft og la ting gå sin
skjeve gang med avisa, på de presumptivt hårsåre og lunefulle AKP-ernes
premisser?
Har man noe alternativ? La Magnus Marsdal og andre taktiske og
diplomatiske talenter ordne opp i stille korridoraktivitet, fjernt fra alt
som kan likne en demokratisk debatt og prosess?

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9259 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034