Medias virkelighet

Mathias Bismo (bismo@online.no)
Tue, 23 Mar 1999 23:59:50 +0100

Bare et lite apropos til Noam Chomsky-artikkelen i dagens KK...

I dag gikk igjen komiserien Pizzagjengen på TV2. Hele episoden ble ikke
vist. Da ca 10 minutter gjensto, kom en ekstrasending om NATOs
iverksatte angrep mot Jugoslavia. Om med Chomskys artikkel i bakhodet,
ble det en interessant nyhetssending.

1) Det sentrale i Jugoslavia, er Serbias ondskap. Vestlig media
fokuserer kun på dette. Og det gir i sin tur folkelig støtte til
bombing. TV2s reporter Anders Sæther i Beograd, uttalte blant annet
følgende: "Milosevic får dette til å se ut som en vestlig provokasjon."
Med andre ord - det som presenteres i vestlig media er korrekt,
jugoslavisk media er feil.

2) Enda mer parodisk ble det da Clinter'n Bill uttalte at "vi kan ikke
akseptere etnisk rensing". Ja, hvorfor er Tyrkia med i NATO? Hvorfor
bombes ikke Tyrkia? Hvrfor bombes ikke Israel? Dette behver jeg vel ikke
gå nærmere inn på her.

3) Verdenssamfunnet hevdes å gå for bombing. Selv om 2 av 5 faste
medlemmer av FNs sikkerhetsråd uttaler seg kraftig mot det (Primakovs
fly på vei mot USA snudde da nyheten ble kjent). Men den stadige fokusen
på "verdenssamfunnet" som en vestlig enhet, vrir hjernene til folk til
faktisk å gå inn for bombing.

I morgen eller noe, kommer det til å være meningsmåling i Dagbladet
eller VG: "Hva mener du om bombingen?" Jeg vil gjette at ca 90% er
tilhengere. Selv langt inn i SV er folk tilnærmet tilhengere av bombing
(Solheim er for eksempel blitt NATO-tilhenger). Dette bekrefter Chomskys
påstander om medias makt. Og det viser i hvilken grad venstresiden
kjemper i motvind. For de fleste som tar standpunkt mot det etablerte,
kjenner til den virkeligheten det etablerte IKKE vil presentere.

Nettopp derfor er det viktig at en avis som KK styrkes. Vi trenger det
lille røde som forteller sannheten, eller i det minste en annen versjon
enn den etablerte oppfatningen, om for eksempel Kurdistan. Vi trenger
det lille røde som kan fortelle om School of America. Vi trenger det
lille røde som viser en alternativ virkelighet. Uten dette er
venstresiden i Norge satt tiår tilbake.

---
Mathias