Re: til Sigurd Lydersen fra Hans Berger i NKU

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 23 Mar 1999 19:40:30 +0100

Hans Berger skrev:

0.

jeg svarer:
Se det er alt Hans Berger har lov til å si. De i NKU praktiserer nemlig
demokratisk sentralisme. For noen fjols!!

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen

PS:
Jeg er glad jeg i en alder av 27 år endelig har forstått hvem det er som
forsurer stemningen i dette landet. Så kan jeg bruke restene av året til
mitt liv til å forsure livene deres. Resultatet blir mindre surhet. Med
surt skal surt fordrives.
ds.