Re: VIRUSVARSEL!!! (var: Re: Død_ over NKU)

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 23 Mar 1999 12:55:25 +0100

At 12:39 23.03.99 +0100, Lars Staurset wrote:

>.....
>Til liste-administrator: Var det ikkje slik at innlegg med vedlegg
>skulle stoppast?

Innlegg med vedlegg blir ikke lagt ut på Veven. Men jeg har ingen mulighet
til å hindre majordomo i å distribuere dem til abonnentene.

Ellers: Kan vi anse denne virus-debatten som avsluttet nå?

Trond
liste-adm.