Re: VIRUSVARSEL!!! (var: Re: Død over NKU)

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Tue, 23 Mar 1999 12:39:39 +0100

Magne Haagen Flatval wrote:
>
> >> Til Lydersen: Skam deg.
> [Magne Haagen Flatval] Jeg tror ikke sigurd sendte denne meldinga
> med vilje; det er et virus som sprer seg selv automatisk.

Takk for oppklåringa, også til Magni. Når det dukkar opp virus, skyt eg
frå hofta med grovkaliber. Denne gongen var eg litt for snar med å
klandre Lydersen, kanskje på grunn av assosiasjonen med overskrifta "Død
over NKU".

Til liste-administrator: Var det ikkje slik at innlegg med vedlegg
skulle stoppast?

Lars Staurset