VIRUSVARSEL!!! (var: Re: Død over NKU)

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Tue, 23 Mar 1999 11:15:18 +0100

Sigurd Lydersen wrote:
>
> Name: Happy99.exe
> Happy99.exe Type: unspecified type (application/octet-stream)
> Encoding: x-uuencode

Vedlegget Happy99.exe frå Sigurd Lydersen har viruset I-Worm.Happy.

Til alle: SLETT MELDINGA, PRØV IKKJE Å OPNE DENNE FILA.

Til Lydersen: Skam deg.

Lars Staurset