SV:_Død_over_NKU

Torgny_Hasås (torgny.hasaas@klassekampen.no)
Tue, 23 Mar 1999 10:48:01 +-100

Virusvarsleren på min PC slår inn når jeg prøver å åpne vedlegget som Lydersen var så elskverdig å distribuere. (Happy99.exe) Viruset heter: W32/Ska.exe i følge den nylig oppdaterte viruskilleren Norton. Den råder meg til å slette vedlegget uten å åpne.

Torgny Hasås

----------
Fra: Sigurd Lydersen[SMTP:sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no]
Sendt: 23. mars 1999 11:32
Til: klassekampen-forum
Emne: Død over NKU