Død_over_NKU

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Tue, 23 Mar 1999 10:32:58 +0100

OBS!OBS! Stygg ordbruk. Upassende for barn. OBS! OBS!

KK-forum,

er det noen jeg hater mer i denne verden enn Trond Andresen, så må det være
leder i NKU, Tharald Braathen Ellingsen. Ikke fordi han var så erkedum å
ekskludere meg i fjor vår, det var en naturlig følge av hans høyst
begrensede forhold til virkeligheten, men fordi han i enda større grad enn
Trond Andresen og øvrige RV-fantaster som KVJ praktiserer fortielsens
kunst. Det er det jeg ikke kan fordra. Her sitter man i det bittelille
norske sosialdemokratiet med en masse kunnskap opparbeidet gjennom harde
diskusjoner med professorer og et enormt studielån, forsakelse og atter
forsakelse, og på den politiske arena vandrer det rundt fullstendig
hjernedøde små svin som kaller seg kommunister og antikommunister, uten
knapt å ha bladd i marxist-leninistisk litteratur. Selv om Trond Andresen
stikker hodet i sanden som en annen struts så har han i det minste
opprettet dette tilnærmelsesvis åpne internettforum for norsk venstreside,
og det skal han ha all mulig ros for. De unge representantene for Norges
mest perspektivrike parti, NKP, gjør seg imidlertid skyld i brudd på all
folkeskikk ved å systematisk ignorere debatten på dette sentrale forumet.
Isteden møtes de fåtallige til møter og treff i sine skitne omgivelser og
praktiserer sin stinkende floskelrunking. Kommunisme er all makt til
staten, sleiver Tharald Braathen Ellingsen, og når jeg påpeker at
kommunisme i forhold til Marx og Lenin innebærer at staten skal dø bort, så
avfeier denne skurken med all sin fedme og skrumplever at jeg har studert
for mye. Studer, studer og studer enda mer, sa Lenin, du har studert for
mye svarer dagens leder for NKU, Tharald Braathen Ellingsen, og trasker
rundt velfødd og teit og kaller seg kommunist. Nei, nå rettes min aggresjon
over mot dem det virkelig gjelder, den råtne ungdommen i NKU.

For Tharald Braathen Ellingensen er ikke kommunist. Like lite som Trond
Andresen. Haakon Bingen føler det ærekrenkende å bli kalt kommunist og
dermed havne i bås med dem. Det forstår jeg godt. Men det er jeg som
kommunist som føler meg ærekrenket over at sånne teite djevler kommer på
banen og kompromitterer mitt dypt funderte metafysisk realistiske og
dialektiske grunnsyn på verden. KVJ gjør selvfølgelig en elendig jobb i det
norske skolevesenet når han ikke vet hva metafysisk realisme er for noe,
ikke har lest det 20. århundrets sentrale vitenskapsfilosof og
ideologikritiker Karl Raimund Popper, og isteden kaster bort sin fritid med
å komme med fullstendige inkompetente betraktninger rundt moderne
kulturhistorie. Verden utvikler seg, og når jeg blir ferdig med
hovedfagsoppgaven og tar plass i det norske samfunn vil jeg gjøre mitt til
at tåkefyrster som KVJ blir sendt dit de hører hjemme, der pepperen gror,
d.v.s. i syden.

vennlig hilsen
Sigurd Lydersen

PS:
All stygg ordbruk er ekspressivt ment, og innebærer ikke manglende respekt
for de omtalte personer som mennesker. Og når det er sagt: Leve Slobodan
Milosevich!!
ds