Re: nytt fra naturen

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Tue, 23 Mar 1999 09:14:23 +0100

Karsten Vedel Johansen wrote:
>
> I løpet av de siste 25 (tjuefem) årene har antallet fugler i Storbritannia
> minket med 27 millioner. Kanskje vi nærmer oss den framtid som ble omtalt i
> en kjent boktittel: Den tause våren.

(klipp)

Hald fram med å sende inn slike varsel, Karsten, der er du på ditt
beste, og du har viktig informasjon å komme med.

> Men det interesserer foreløpig kun verdensoffentligheten på nivå med smånytt
> og kuriosa. "Skjebnen" til popstjerner og andre rævhol er så uendelig mye
> mer viktig. Nasjonalstater og særlig hatet til andre nasjoner synes å bety
> milliarder av ganger mer enn innbyggernes naturgrunnlag. Jeg ga vite hvor
> lenge det varer. Bare i dette opplyste forum ville det kreve århundrer å
> komme fram til at to og to er fire og en måtte først bruke slettetasten på
> ca. en milliard spaltekilometer med reklame for Kim Il Sungs og andres
> geniale filosofiske innsikter pluss adskillige milliarder spaltekilometer
> med debatt om debatten.

At du sjeldan får svar på slike innlegg, er nok fordi ingen på KK-forum
er usamd i det du skriv, men også fordi vi manglar eit godt grep på
desse sakene. Vi nikkar vel ved kvar vår skjerm og tenkjer at dette er
for jævlig, men kva kan vi gjere med det? Kanskje innlegga dine fører
til at ein og annan tek opp saka i andre fora. (Det håpar eg du òg
gjer!)

Vennleg helsing
Lars Staurset