nytt fra naturen

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 21 Mar 1999 07:03:16 +0100 (MET)

I løpet av de siste 25 (tjuefem) årene har antallet fugler i Storbritannia
minket med 27 millioner. Kanskje vi nærmer oss den framtid som ble omtalt i
en kjent boktittel: Den tause våren.

I fjor utdøde anslagsvis 80 (åtti) prosent av verdens koralldyr på grunn av
de høye temperaturene i verdenshavene, de høyeste som er registrert.

Begge disse opplysningene har jeg hørt på BBC-radio.

Før i tiden hadde gruvearbeiderne i engelske kullgruver med kanariefugler
ned i gruva for å varsle farlige mengder av kullilte (CO). Hvis
kanariefuglene, som sto på bakken, døde, var det på tide å komme seg opp fra
gruva. I dag fungerer livet på hele kloden som en slik varsellampe. Den står
nå på rødt.

Men det interesserer foreløpig kun verdensoffentligheten på nivå med smånytt
og kuriosa. "Skjebnen" til popstjerner og andre rævhol er så uendelig mye
mer viktig. Nasjonalstater og særlig hatet til andre nasjoner synes å bety
milliarder av ganger mer enn innbyggernes naturgrunnlag. Jeg ga vite hvor
lenge det varer. Bare i dette opplyste forum ville det kreve århundrer å
komme fram til at to og to er fire og en måtte først bruke slettetasten på
ca. en milliard spaltekilometer med reklame for Kim Il Sungs og andres
geniale filosofiske innsikter pluss adskillige milliarder spaltekilometer
med debatt om debatten.

Det forøvrig også de høye havtemperaturene som fører til økt hyppighet og
styrke av tropiske orkaner - disse oppstår bare i områder hvor
overflatetemperaturen i havet ligger over 27 grader. Hvis orkanen Andrew i
vinter hadde gått 1 (een) grad lenger nord, hadde den truffet Miami og
omkostningene hadde kanskje begynt å nærme seg adskillige brøkdeler av det
amerikanske forsvarsbudsjettet. DET hadde nok vakt oppsikt - i en ukes tid.

Vh. Karsten Johansen