25 prosent rente i ANC sitt Sør-Afrika

Line Schou (line.schou@klassekampen.no)
Fri, 19 Mar 1999 16:28:12 +-100

Hei igjen,
Debatten om hvor smal politisk linje en skal ha, og hvilke alternative syn som skal få slippe til, er veldig interessant. Det er klart det er åpent for diskusjon om det.
MEN hovedpoenget med mitt forrige innlegg var at det typisk forlanges veldig mye mer bredde akkurat når det gjelder kvinnepolitikk.
Og jeg tror fortsatt dette skyldes at mange (særlig eldre menn) sjøl ikke har tatt klare standpunkter på området. Derfor vil man ha hele spekteret av meninger på kvinnepolitikk, inkludert liberalistisk forsvar for porno, i en sosialistisk avis. Jeg er ikke imot mer mangfold, men hvis det å overraske er et mål i seg sjøl, uansett hva som skrives, mener jeg vi er på ville veier.

Line