SV: Vedr. Mappeinnsyn

Torgny_Hasås (torgny.hasaas@klassekampen.no)
Fri, 19 Mar 1999 08:44:42 +-100

Jeg har snakket med Justisdepartemente om denne loven de siste dagene. Loven ble vedtatt i lagtinget 4. mars. Det som står igjen da er snaksjonering i statsråd og at Kongen skal bestemme når loven skal begynne å gjelde fra.

Justisdepartementet sier at så snart loven trer i kraft skal de søke etter folk som skal bemanne sekretariatet. Men i det offentlige pleier slike ansattelser ta tid. Så det spørs om loven kommer til å gjelde fra tidligst 1. juni.

Torgny Hasås

----------
Fra: Ola Lars Andresen[SMTP:olala@online.no]
Sendt: 17. mars 1999 23:16
Til: klassekampen-forum@aksess.no
Emne: Vedr. Mappeinnsyn

Kjære Venner

Det er visst nødvendig å presisere at de som ønsker å være med på en første
henvendelse om innsyn i POTs arkiver og registre, kan sende en fax til adv.
John Arild Aasen, fax nr. 22412132, med navn, adresse og personnummer.

De som evt. ønsker å opplyse at de har mistanke om at de er blitt utsatt for
grove overgrep, som politisk oppsigelse, yrkesforbud osv. kan nevne dette.
Men det er ikke meningen at sånne opplysninger skal videre. Det er bare for
å få minimum av overblikk over hva slags saker det kan bli nødvendig å
forberede seg på.

Akkurat nå er det lite trolig at loven vil tre tre i kraft før etter påske,
og kanskje vil det skje først lenge etter påske. Initiativet i begynnelsen
av måneden ble tatt i tilfellet justisdepartementet eller andre instanser
ønsket en ekspressrask start. Det har ikke skjedd. Dermed er det blitt tid
til å prøve å bygge et lite forum, som kan prøve å koordinere ting, uten at
det dermed skal bygges opp et nytt arkiv.

Følg med, alle sammen.

Vennlig hilsen

Ola Lars Andresen