Litt om Kunstig Intelligens

Magne Haagen Flatval (Magne@exchange.kvalito.no)
Fri, 19 Mar 1999 00:39:51 +0100

Og enkelte sier kvinnekamp ikke har noen misjon i dag?
----------------------------------------------------------------------------
--------------
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/d73883.htm
----------------------------------------------------------------------------
--------------
Forelsket sjef frikjent for sex-trakassering
En ny dom har utløst opphisset debatt i Italia: En sjef som var anmeldt for
sex-trakassering, er blitt frikjent - fordi han erklærte seg forelsket i
offeret for den uønskede oppmerksomhet.
Kvinnen, som ble sykmeldt på grunn av stress, får dermed ikke engang
sykepenger, fordi hun ikke lenger har noen legitim grunn for fraværet.
Italienske domstoler fortsetter dermed det kritikere har kalt en kampanje
mot kvinner.
Etter at en domstol i februar slo fast at kvinner i jeans ikke kan voldtas
"fordi trange jeans ikke kan tas av uten samarbeid fra kvinnen", kommer en
ny dom i samme stil. Dommen er avsagt i Comols nord for Milano.

Overgrep
En 34 år gammel kvinne, ansatt som sekretær i et mekanisk firma i distriktet
Comasco, anmeldte i fjor sin arbeidsgiver for seksuelle overgrep.
Overgrepene spente fra kyss og omfavnelser til berøring og seksuelt ladede
bemerkninger.
Som sekretær delte hun kontor med arbeidsgiveren, men måtte sykmelde seg på
grunn av depresjonen etter seks måneder. Etter å ha overvunnet skam og
skyldfølelse henvendte hun seg til fagforeningene, og bestemte seg for å
anmelde mannen.
Som bevismateriale leverte hun til politiet et lydbåndopptak av det
seksuelle innholdet i arbeidsgiverens tilnærminger. Men nettopp lydbåndet
rammet i stedet kvinnen selv som den rene bumerang. Mellom et uanstendig
forslag og det neste, erklærte mannen seg nemlig vilt forelsket i kvinnen.
Og dette var nok for dommeren Vittorio Anghileri til å avvise hele saken.

"Forelsket"
Dersom det ikke finnes vitner til overgrepene, og kvinnen ikke har fysiske
merker som beviser voldsbruk, kan man ikke snakke om seksuell trakassering.
Det dreide seg bare om en forelsket mann som forsøker å få napp, skriver
Anghileri i sin begrunnelse for å henlegge saken.
Den forelskede mannen, som altså er kvinnens arbeidsgiver, kan dermed med
god samvittighet spare alle utgifter overfor kvinnen som har sykmeldt seg.
Dommen fra Como blir møtt med vantro blant italienske jurister og
feminister.
- Beslutningen er helt utrolig og kan komme til å skape en farlig presedens.
Heretter er det nok å erklære seg vilt forelsket for å bli frikjent fra
anklagen om seksuell trakassering, sier kvinnens advokat, Grazia Villa, som
vil bringe saken inn for en høyere domstol.