Ros

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Thu, 18 Mar 1999 17:05:33 +0100 (MET)

Stor ros til KK for intervjuet med Jørn Svensson om EU-parlamentet mm. Det
imøtekommer presis det jeg ville med mine innlegg til Lars Staurset. Mer av
den slags! Intervjus med folk fra LCR, PDS, Per Gahrton (Miljöpartiet),
Die Grünen osv. Også med venstresidefolk som er kritisk positive til EU,
jvf. Knut Johansens innlegg. Vi blir ikke klokere av intellektuell innavl.

Vh. Karsten Johansen