rsmøte_i_Klassekampens_Venner

Falck, Morten (morten.falck@aftenposten.no)
Thu, 18 Mar 1999 16:22:30 +0100

Hallo, alle venner av Klassekampen!
Jeg bare minner om at Foreningen Klassekampens Venner avholder årsmøte i Klassekampens lokaler på førstkommende mandag, den 22. mars, kl. 18.00. Sett av kvelden, møt fram og delta i diskusjonen!

Med vennlig optimistisk hilsen

Morten Falck