Re: Gilimrende KK? Var: Svar til Johansen

Knut Johansen (kjoh@riksnett.no)
Thu, 18 Mar 1999 14:48:37 +0100

Line Schou i KK skrev 17. 3 bl.a.:

>Klassekampen utgir seg ikke for å være nøytral, og takk for det. Det varme
>forsvaret for kontantstøtta som han savner, kan Knut Johansen helt sikkert
>finne i noen av de mange «nøytrale» avisene her i landet.

----------

Jeg skrev ikke at jeg savnet et varmt forsvar for
kontantstøtten, jeg skrev at det er et faktum at innpå 3/4 av de som har
fått tilbudet, har tatt det imot med takk. Det må være en grunn til dette,
det er interessant å finne ut av det, få vite noe om hvordan VERDEN ser ut
for dem som tar imot støtten.

Min kritikk dreier seg om den tendensen til selvtilfreds enøydhet som KK
ser ut til å
ha så store problemer med å bli kvitt. Det er greit å ha en LINJE,
kvinnepolitisk og for alle del: utenrikspolitisk og så videre. Men
alminnelig sunn fornuft tilsier at en slik linje aldri kan være noen annet
enn det en forsamling mer eller mindre kloke hoder har diskutert og
kompromisset seg fram til, og hvis man er naiv nok til å forveksle dette
med hvordan verden ER, ligger sekterismen like om hjørnet.

En måte å
forhindre dette på, er å sørge for å holde øynene åpne for saker og ting
som den fastlagte linja ikke gir svar på, oppsøke det, vil jeg si, og så
skaffe fram stoff om det.

Dette virker naturligvis som et idiotisk råd for en revolusjonær avis
dersom det synspunktet som råder, er at alt annet enn linja er skumle
greier. Men jeg har da tiltro til at redaksjonens medarbeidere vil være i
stand til å skille mellom skitt og kanel på en bredere front enn den
linjefastlagte.

Å slippe til andre synspunkter på f eks prostitusjon eller
pornografi enn de som en enkeltgruppe som Kvinnefronten av forskjellige
grunner har samlet seg om, er ikke det samme som å åpne døra på vidt gap
for alskens kvinneundertrykkende standpunkter. Det er snakk om å bruke
ørene og lytte etter hvilken retning ulike standpunkter peker i - og være i
stand til å se at det finnes andre enn ens egne nærmeste meningsfelller som
tenker så det knaker for å forstå den virkeligheten vi lever i og finne ut
hvordan tingene kan bli bedre. - Dette er ikke noe jeg mener bare gjelder
kvinnestoffet. Skal jeg være helt ærlig, er jeg ikke sikker på at jeg
gleder meg så veldig til det forestående 1.mai-nummeret, dersom det blir
redigert over samme lest som 8.mars-nummeret. Men hvem vet, kanskje det vil
vise seg at jeg blir det jeg har lyst til å bli, nemlig overrasket.

For øvrig har jeg ikke problemer med å finne noe å rose KK for. Den faste
Vitenskapsspalten hver lørdag er fenomenal, med en friskhet og bredde og en
tæl som det bare er å fryde seg over. Språkteigene er også bra, ikke minst
fordi de forskjellige bidragsyterne representerer helt forskjellige syn på
en rekke spørsmål inne området (Theil Endresen er min favoritt, men
gudskjelov er jeg uenig med ham iblant også). Tron Øgrims Blåmandag leser
jeg alltid, noen ganger med ergrelse, som oftest med begeistring - begge
deler er velkomment.

Knut Johansen