Kritikkens_og_dialogens_vilkår_i_dag

Bjarne Naerum (bjarne@bo.online.no)
Thu, 18 Mar 1999 09:14:18 +0100

Hei
Først et spørsmål: Jeg hørte rykter om at Synnøve Svabø kom med kritikk
av "Åpen Post" i Dagbladet i går eller dagen før, var det noen her som
leste det? Mulig å få et kort referat?

For et par år siden kom Ketil Rolness med sviende kritikk av de samme
gutta/"Lille lørdag". Som fungerte.

Det jeg synes er mest interessant med dette, er at vi her ser eksempler på
at kritikken kommer "innenfra", fra folk som ellers ofte plasseres i samme
bås/kategori, kall det "ironi", "(post)moderne humor" ... You name it,

Slik har det blitt, at når kritikken kommer fra (alle) ANDRE hold, la os si "utenfra",
avfeies den bare fort og lett med at kritikerne er "gammeldagse", "gamle
gubber", "ikke skjønner ungdommen", "er grinebitere", "moralister" osv.

Kritikkens og dialogens vilkår er med andre ord ikke enkle i dag...

Det er lett å komme med tilsvarende eksempler fra andre felter i samfunnet,
Dag Solstad har f.eks skrevet godt om hvordan dette må oppleves for en
(gymnas)lærer i videregående skole som fortsatt ønsker å lære bort Ibsen.

Jeg ser her også en klar parallell til dagens vanskelige vilkår for teknologikritikk.
I et tidligere innlegg har jeg kritisert særlig samfunnsviterne for å ha "løpt fra sitt
ansvar" på dette området (satt noe på spissen).

Mitt inntrykk er nemlig at mange samfunnsvitere i dag er noe i overkant
entusiastiske overfor ny teknologi fordi de/vi ellers (er redde for at de/vi)
FORT vil bli plassert i den STORE STYGGE "teknologipessimismen", "kulturpessi-
mismen", "elendighetsforskningen", "teknologideterminismen" eller hva det heter,
alt som er riktig ille, gammelt, reaksjonært og som man må passe seg vel for.

En av TEKNOLOGENES fordeler er at de/vi i disse dager/vår tid IKKE trenger
å bekymre seg/oss for dette på samme måte. Jeg tror det er lettere for f.eks meg
i dag, enn for mange andre som f.eks studerer sosiologi, å stille massevis av
kritiske spørsmål ved IKT-utviklingen, fordi ingen likevel plasserer meg i de over
nevnte "bøtter" (Jeg er også ingeniør/informatiker, og jobber tildels som "IT-ingeniør"
ved siden av formidling og studier.) Kanskje det er derfor vi nå ser at det er
teknologene sjøl, som f.eks informatikeren og "Internettguruen" Gisle Hannemyr,
som begynner å bli de mest synlige (og viktige?) "teknologikritikerne"?

Ved at disse er "innenfor" er de kanskje også de eneste som kan komme med
kritikk som andre teknologer vil ta alvorlig? Men har ikke samfunnsviterne innsikter
som disse teknologene - og samfunnet forøvrig - burde blitt mer kjent med og bevisst?
Jo, det vil jeg absolutt tro. (I år er det 40 år siden C.P. Snow skrev om "De to kulturer",
og avgrunnen mellom dem, bør ikke KK benytte anledningen til å følge opp temaet?)

I dag tror jeg (alt) dette er et PROBLEM, og jeg tror at samfunnsviternes ansvar
og kritikk lider under dette problemet. (Det gjelder også viljen til å vise seg i den
offentlige og ofte noe unyanserte, svart-hvite debatten).

Jeg tror også at dette problemet har klare paralleller til dialogens og kritikkens
vilkår på (den norske) venstresida i dag, dette forumet inkludert. "Båsologi" var det
engang en lærer som kalte den ofte destruktive vanen vi har for å plassere alt
og alle i båser, bøtter og kategoriske spann. For å gjøre verden og informasjons-
overfloden enklere, kanskje, men gjør vi den FOR enkel går dialogen og kritikken
over i en tilstand av ... støyende stillstand?

Ha en god og riktig komplisert dag!

Mvh. Bjarne Nærum