Svar til Johansen

Line Schou (line.schou@klassekampen.no)
Wed, 17 Mar 1999 11:16:03 +-100

Jeg har hittil ikke deltatt på dette forumet, men nå tror jeg det er på tide.
Som journalist i Klassekampen synes jeg det er interessant at debatten av og til også dreier seg om selve avisa, for vi trenger tilbakemeldinger.
Det er Knut Johansens innlegg som nå får meg til å bryte tausheten. Jeg måtte lese det flere ganger for å være sikker på at det hele ikke bare var ironi. Er det en plage for ham at redaksjonen har tatt et klart kvinnepolitisk standpunkt? Når det gjelder kvinnepolitikk skal det tydeligvis være størst mulig bredde, eller til og med mangel på klar linje. Det er pussig at kjedsomligheten melder seg så mye raskere akkurat på dette feltet.
Denne avisa har også et klart revolusjonært sosialistisk standpunkt og et anti-rasistisk standpunkt. Men det blir vel noe helt annet.
Det etterlyses aldri intervjuer med folk som mener innvandrere er skadelige snyltere, eller folk som mener at arbeiderne i Norge krever for mye i lønnsforhandlingene «Det finnes også fornuftige folk, til og med folk som har studert saken, som er inne i den, som mener det»
Og kan det da være nødvendig med BARE kvinnestoff i 8. mars-nummeret? 8. mars er faktisk den internasjonale kvinnedagen. Denne ene dagen i året skal det dreie seg om kvinnepolitikk, men jeg skjønner at det blir for mye for Knut Johansen. Hvordan hadde reaksjonen vært dersom noen hadde klaget på for mye klasse- og arbeiderstoff i 1. mai-nummeret?
«Er det god reklame for avisa å gi nye
kvinnelige lesere inntrykk av at avisa mener at det bare er "kvinnestoff"
som interesserer kvinner?
Jeg tror faktisk det er utmerket reklame for avisa at vi er gode på kvinnepolitikk - og har tatt et klart standpunkt. Og det er symptomatisk at Johansen mener det kvinnepolitiske stoffet bare er myntet på kvinner, det er faktisk tiltenkt begge kjønn. At behovet er stort for dette stoffet demonstrerer han med all mulig tydelighet i innlegget sitt.
Jeg tror Johansens problem er at han er uenig i den kvinnepolitiske linja, heller enn at den er så kjedelig. Han uttrykker et ønske om å få servert argumentasjonen for begge sider, slik at han kan komme til sine egne standpunkter. Vil det si at han ønsker seg en nøytral avis, som ikke har tatt standpunkt i noen retning? Gjelder dette i tilfelle bare på det kvinnepolitiske området, eller på alle områder?
Klassekampen utgir seg ikke for å være nøytral, og takk for det. Det varme forsvaret for kontantstøtta som han savner, kan Knut Johansen helt sikkert finne i noen av de mange «nøytrale» avisene her i landet.

Line Schou