Rasmussens etterlysninger.

Sigurd Lydersen (sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no)
Wed, 17 Mar 1999 09:33:32 +0100

KK-forum,

våre skandinaviske storebrødre utmerker seg med større åpenhet og
nysgjerrighet enn vanlig er på norsk venstreside. Først er det svenske
Paul Brosche som gir ærlig svar og forteller om sin ungdom på 60-og
70-tallet, at de egentlig hadde det fint, hørte på Chuck Berry og fikk
jobb hvor de ville, men allikevel ble kritisk til det vestlige samfunnet.
Så er det danske Per Rasmussen som oppfordrer meg til å øse fra mine
kunnskapskilder om sovjetisk naturvitenskap. Slik respons har jeg ikke
fått før på KK-forum. Jeg tror det henger sammen med den enestående
posisjon AKP(ml) fikk i Norge på 70-tallet. Ingen andre land i Europa
fikk maken til kaderparti som styrte den radikale utviklingen ned til
minste detalj. Jeg har sett reaksjonære kommentatorer rose AKP (ml) for
at den holdt den norske kulturrevolusjonen under kontroll, og ikke lot
den løpe løpsk slik den gjorde med f.eks. Baader Meinhof i Tyskland. AKP
(ml) sikret jernhard disiplin på den norske venstresida, og for ikke
lenge siden skrev Erling Folkvord en kronikk i Dagbladet hvor han
argumenterte for at AKP (ml) ble overvåket med urette siden de var svorne
antisovjeter. Et helt legitimt argument. AKP (ml) er en kvasirevolusjonær
gendarm for det norske etablissementet. Men det er mye bra med dette
etablissementet, det er ikke det. Knut Hamsun og Dag Solstad f.eks.

Sovjetisk naturvitenskap oppe i alt dette? Forhånelsen av sovjetisk
naturvitenskap og teknologi som særlig antisovjeterne Mathias Bismo og
Karsten Vedel Johansen har gjort seg til talsmenn for her på dette
ærverdige forum, er selvfølgelig utelukkende politisk motivert. Senest
denne britiske fysikeren John Ziman som jeg hørte foredrag av her på
fredag, kom med en mase sleivete bemerkninger om sovjetisk vitenskap, det
var ikke måte på hvor elendig alt var der borte, moralsk råttent alt
sammen, også avslører han i neste omgang at han ikke vet noe større om
det. Fordømmelsen av alt sovjetisk er et vestlig kulturtegn for å sjekke
ut om forsamlingen er med på opplegget; man sier en masse dritt og dersom
ingen reagerer så er man trygg. Det er når jeg spiller teit og i all min
blåøyde uskyld reagerer, at Sovjetunionen slår ut i flammer. Da blir alt
med ett så mye, mye mer komplisert, og djevlene stikker hodene sammen. Da
våkner den russiske kulturarv.

Så bare det å stille spørmålstegn ved den gjengse fordømmelsen av Sovjet
er i seg selv nok til å rokke ved fundamentet. For det sier jo seg selv
at det ble gjort en helvetes masse bra der borte, på alle
vitenskapsområder. Men nå er ikke jeg noen naturvitenskapsmann og skal
ikke gi meg inn på å forklare hvilke kjemiske, fysiske, astronomiske,
biologiske osv. nyvinninger som ble gjort. Jeg henviser til den eminente
amerikanske vitenskapshistorikeren Loren Grahams monumentale framstilling
av sovjetisk naturvitenskap; <italic>Science, Philosophy and Human
Behavior in the Soviet Union</italic> fra 1987. Graham er nemlig
naturvitenskapsmann og tar for seg alle områder av den sovjetiske
utviklingen, inklusive kybernetikk og psykologi. Grahams bok er underlig
lite kjent i Norge, jeg forhørte meg hos den norske Lenin-hater nr. 1.
Per Egil Hegge i Aftenposten, som avslørte at heller ikke han kjente til
ham, og altså uttaler seg om Sovjetunionen på utrolig sviktende grunnlag
i Norges fremste avis. Hvorvidt noen av Klassekampens medarbeidere
kjenner til verket er et åpent og uhyre vesentlig spørsmål. Men husk;
sovjetisk naturvitenskap er i seg selv et politisk ømtålelig tema.

Til forskjell fra Loren Graham så har jeg valgt ikke å forholde meg til
de konkrete naturvitenskaplige nyvinningene i Sovjetunionen, som jeg
dessverre ikke har grunnutdanning for å forstå på selvstendig grunnlagFrom owner-klassekampen-forum@arthur.aksess.no Wed Mar 17 09:44:32 1999
Received: from arthur.aksess.no (arthur.aksess.no [194.143.43.132])
by adam.itk.ntnu.no (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id JAA00177
for <trond.andresen@itk.ntnu.no>; Wed, 17 Mar 1999 09:44:31 +0100 (MET)
Received: (from majordom@localhost) by arthur.aksess.no (8.9.1/8.8.8) id JAA14883 for klassekampen-forum-outgoing; Wed, 17 Mar 1999 09:41:48 +0100
Received: from mons.uio.no (mons.uio.no [129.240.130.14]) by arthur.aksess.no (8.9.1/8.8.8) with SMTP id JAA14876 for <klassekampen-forum@aksess.no>; Wed, 17 Mar 1999 09:41:45 +0100
Received: from mons.uio.no (actually mons.uio.no [129.240.130.14]) by mons.uio.no with SMTP (PP); Wed, 17 Mar 1999 09:42:27 +0100
Received: from helene.uio.no ([129.240.162.11]) by mons.uio.no with esmtp (Exim 2.10 #1) id 10NBuC-0005Yr-00
for klassekampen-forum@aksess.no; Wed, 17 Mar 1999 09:42:24 +0100
Received: from hfstudpc88.uio.no (hfstudpc88.uio.no [129.240.182.98]) by helene.uio.no ; Wed, 17 Mar 1999 09:42:24 +0100 (MET)
Message-Id: <3.0.3.32.19990317094222.006fab5c@mail.hf.uio.no>
X-Sender: slyderse@mail.hf.uio.no
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 3.0.3 (32)
Date: Wed, 17 Mar 1999 09:42:22 +0100
To: klassekampen-forum@aksess.no
From: Sigurd Lydersen <sigurd.lydersen@easteur-orient-stud.uio.no>
Subject: Rasmussens etterlysninger
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/enriched; charset="iso-8859-1"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Sender: owner-klassekampen-forum@aksess.no
Precedence: bulk

KK-forum,

våre skandinaviske storebrødre utmerker seg med større åpenhet og
nysgjerrighet enn vanlig er på norsk venstreside. Først er det svenske
Paul Brosche som gir ærlig svar og forteller om sin ungdom på 60-og
70-tallet, at de egentlig hadde det fint, hørte på Chuck Berry og fikk
jobb hvor de ville, men allikevel ble kritisk til det vestlige samfunnet.
Så er det danske Per Rasmussen som oppfordrer meg til å øse fra mine
kunnskapskilder om sovjetisk naturvitenskap. Slik respons har jeg ikke
fått før på KK-forum. Jeg tror det henger sammen med den enestående
posisjon AKP(ml) fikk i Norge på 70-tallet. Ingen andre land i Europa
fikk maken til kaderparti som styrte den radikale utviklingen ned til
minste detalj. Jeg har sett reaksjonære kommentatorer rose AKP (ml) for
at den holdt den norske kulturrevolusjonen under kontroll, og ikke lot
den løpe løpsk slik den gjorde med f.eks. Baader Meinhof i Tyskland. AKP
(ml) sikret jernhard disiplin på den norske venstresida, og for ikke
lenge siden skrev Erling Folkvord en kronikk i Dagbladet hvor han
argumenterte for at AKP (ml) ble overvåket med urette siden de var svorne
antisovjeter. Et helt legitimt argument. AKP (ml) er en kvasirevolusjonær
gendarm for det norske etablissementet. Men det er mye bra med dette
etablissementet, det er ikke det. Knut Hamsun og Dag Solstad f.eks.

Sovjetisk naturvitenskap oppe i alt dette? Forhånelsen av sovjetisk
naturvitenskap og teknologi som særlig antisovjeterne Mathias Bismo og
Karsten Vedel Johansen har gjort seg til talsmenn for her på dette
ærverdige forum, er selvfølgelig utelukkende politisk motivert. Senest
denne britiske fysikeren John Ziman som jeg hørte foredrag av her på
fredag, kom med en mase sleivete bemerkninger om sovjetisk vitenskap, det
var ikke måte på hvor elendig alt var der borte, moralsk råttent alt
sammen, også avslører han i neste omgang at han ikke vet noe større om
det. Fordømmelsen av alt sovjetisk er et vestlig kulturtegn for å sjekke
ut om forsamlingen er med på opplegget; man sier en masse dritt og dersom
ingen reagerer så er man trygg. Det er når jeg spiller teit og i all min
blåøyde uskyld reagerer, at Sovjetunionen slår ut i flammer. Da blir alt
med ett så mye, mye mer komplisert, og djevlene stikker hodene sammen. Da
våkner den russiske kulturarv.

Så bare det å stille spørmålstegn ved den gjengse fordømmelsen av Sovjet
er i seg selv nok til å rokke ved fundamentet. For det sier jo seg selv
at det ble gjort en helvetes masse bra der borte, på alle
vitenskapsområder. Men nå er ikke jeg noen naturvitenskapsmann og skal
ikke gi meg inn på å forklare hvilke kjemiske, fysiske, astronomiske,
biologiske osv. nyvinninger som ble gjort. Jeg henviser til den eminente
amerikanske vitenskapshistorikeren Loren Grahams monumentale framstilling
av sovjetisk naturvitenskap; <italic>Science, Philosophy and Human
Behavior in the Soviet Union</italic> fra 1987. Graham er nemlig
naturvitenskapsmann og tar for seg alle områder av den sovjetiske
utviklingen, inklusive kybernetikk og psykologi. Grahams bok er underlig
lite kjent i Norge, jeg forhørte meg hos den norske Lenin-hater nr. 1.
Per Egil Hegge i Aftenposten, som avslørte at heller ikke han kjente til
ham, og altså uttaler seg om Sovjetunionen på utrolig sviktende grunnlag
i Norges fremste avis. Hvorvidt noen av Klassekampens medarbeidere
kjenner til verket er et åpent og uhyre vesentlig spørsmål. Men husk;
sovjetisk naturvitenskap er i seg selv et politisk ømtålelig tema.

Til forskjell fra Loren Graham så har jeg valgt ikke å forholde meg til
de konkrete naturvitenskaplige nyvinningene i Sovjetunionen, som jeg
dessverre ikke har grunnutdanning for å forstå på selvstendig grunnlagFrom owner-klassekampen-forum@arthur.aksess.no Wed Mar 17 10:15:21 1999
Received: from arthur.aksess.no (arthur.aksess.no [194.143.43.132])
by adam.itk.ntnu.no (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id KAA01007
for <trond.andresen@itk.ntnu.no>; Wed, 17 Mar 1999 10:15:21 +0100 (MET)
Received: (from majordom@localhost) by arthur.aksess.no (8.9.1/8.8.8) id JAA15359 for klassekampen-forum-outgoing; Wed, 17 Mar 1999 09:58:56 +0100
Received: from online.no (pilt-s.online.no [148.122.208.18]) by arthur.aksess.no (8.9.1/8.8.8) with ESMTP id JAA15353 for <klassekampen-forum@aksess.no>; Wed, 17 Mar 1999 09:58:55 +0100
Received: from ibm (ti11a95-0441.dialup.online.no [130.67.91.185])
by online.no (8.9.3/8.9.1) with SMTP id KAA29959;
Wed, 17 Mar 1999 10:00:10 +0100 (MET)
Message-ID: <000401be7055$092b0d20$b95b4382@ibm>
From: "Bjarne Naerum" <bjarne@bo.online.no>
To: <klassekampen-forum@aksess.no>
Cc: "=?iso-8859-1?B?VHJvbiDYZ3JpbQ==" <tron@newmedia.no>,
"Jon Michelet" <jon.michelet@klassekampen.no>
Subject: Ny parole (tips til KK)
Date: Wed, 17 Mar 1999 10:02:58 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="iso-8859-1"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.3110.5
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-MIME-Autoconverted: from quoted-printable to 8bit by arthur.aksess.no id JAA15354
Sender: owner-klassekampen-forum@aksess.no
Precedence: bulk

"Fra postkontor til offentlig servicekontor - NÅ!"
-----------------------------------------------------------------

Siden vi er inne på dette med paroler i KK (se forrige innlegg),
vil jeg komme med et forslag til en ny, basert på den teksten jeg
sendte til Computerworld og la ut her på KK-forum i går:

"Fra postkontor til offentlig servicekontor - NÅ!"

Kanskje KK kan kjøre en sak på dette? Intervju Inge Myrvoll, SVs
mann som har forsøkt å gjøre dette til en fanesak, uten hell. RV?
I Ap er det tydeligvis flertall for. Hva med de andre partiene?
Dette burde kunne være viktig distriktspolitikk, hva sier Sp?

Og: Er det noen her som sjøl har erfaringer med de såkalte
offentlige servicekontorene?

Forsøkene har pågått her:
-Askøy
-Dønna
-Grimstad
-Løten
-Namsskogan
-Porsanger
-Storforshei

Alle kommentarer mottas med takk (ev. til meg privat)

Forøvrig er de offentlige servicekontorene grundig evaluert
og dokumentert, bl.a i denne rapporten fra Statkonsult (1998):
"Erfaringer fra forsøksprosjektene og veien videre. Rapport med
anbefalinger til styringsgruppen. OSK-rapport 1998:1

Statskonsults prosjektleder har tidlige uttalt at dette er et glimrende
prosjekt, "den eneste haken ved det er Postledelsens passivitet og
manglende interesse".

Foran valget høsten 1997 – forøvrig første gang vi kunne stemme via
postkontoret, en post-suksess – svarte Ap’s partisekretær Solveig
Torsvik slik, da hun i Klassekampen den 2.9.1997 måtte kommentere
tall som viste at Ap og Frp stemmer likt i over halvparten av sakene i
Stortinget, og at også "Postdauen" (som jeg skrev en KK-tekst om i
1997, som også ble lagt ut her - bla i arkivet!) var politisk styrt av Ap
med sterk støtte fra Frp og Høyre: ”Nedleggingen har fortsatt av naturlige
grunner, dvs. som følge av den nye teknologien,” sa Torsvik da.

Det offentlige servicekontoret er et eksempel som viser at dette i hvertfall
langt på vei er løgn og manipulasjon. Det er nettopp den nye teknologien
som åpner muligheten for å benytte postkontorene som off. servicekontor.

”Nedleggingen av postkontorene av naturlige grunner, dvs. som følge av
den nye teknologien" er sannsynligvis 1990-tallets beste eksempel på
det Prof. Knut H. Sørensen (ved Senter for Teknologi og Samfunn
i Trondheim) i sin artikkel "På jakt etter den korrekte PC - om mulighet-
ene for en radikal teknologipolitikk" i "Vardøger" (23/96), beskriver slik:

"Hva er det som gjør at vitenskap og teknologi så ofte blir oppfattet som
årsaker til - uønskede - endringer i samfunnet? En viktig forklaring ligger
i at eksistensen av ny teknologi ofte blir brukt _som_argument_for_ at sam-
funnet må forandre seg. De hegemoniske elitene skaper endring ved å
benytte seg av at det er en utbredt oppfatning at ny teknologi skaper forandring.
Vi blir overtalt til å tro at det de ønsker, er en teknologisk nødvendighet.
Det er helst i etterkant, ved hjelp av historiske analyser eller sammenlikning
med andre land, at vi oppdager at dette var feil. Da kan det være for sent."

"Da er vi blitt lurt av TROEN PÅ den teknologiske determinismen," sier
Sørensen. Og selvfølgelig trill rundt av makthaverne. Som formelt la ned
Oslo-trikken i 1960 (da alt handla om BILEN) - idag er alle storbyer mis-
unnelige på Oslo, folk skjønte jo til slutt spillet, protesterte og VANT!

De samme mekanismene ser vi tydelig også i dagens rasering av
landets postkontornett: "Det er på grunn av IT-revolusjonen"....
-IT har bare tatt bilens plass,
-ITopia har etterfulgt AUTOpia og
-Postkontoret er blitt "trikken på IT-veien"

Det siste er forøvrig en analogi som også gir grunn til optimisme
("Posten - trikken på IT-veien" er dessuten en god overskrift, tips!).

Til slutt minner jeg bare om at trikken neppe hadde overlevd, om ikke
den også ble modernisert. Sånn tror jeg det er med postkontoret og ...

Mvh. Bjarne Nærum
- halvparten av USAs voksne befolkning behersker engelsk for dårlig til
å kunne skrive et enkelt brev der de klager på en regning. Landet der
informasjonsrevolusjonen har kommet lengst består av analfabeter.
(David Shenk, forfatter av boka "Data Smog")