"Damage_control"_på_morrakvisten

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 16 Mar 1999 13:24:07 +0100

Dette er sendt NRK i dag, nærmere bestemt til dagsnytt og utenriks + diverse
nyhetsledere og sjefer:
dagsnytt@nrk.no,verdenidag@nrk.no,oyvind.vasaasen@nrk.no,erika.jahr@nrk.no,
kjell.pihlstrom@nrk.no,magnus.takvam@nrk.no,cathrine.lochstoer@nrk.no,
tor.fuglevik@nrk.no

******************************************

Hei!

Som flittig P2-lytter hører jeg alltid på radio mellom 0730 og 0805 om
morgenen. Dere ga brei dekning av EU-kommisjonens avgang, en riktig
prioritering.

Men for balansens og troverdighetens skyld - hadde det ikke vært en ide å la
også i det minste EN person fra Nei-sida slippe til som
intervjuobjekt? Nå ble det JA-mannen Blankenborg + prat rundt bordet med
reportere som knapt klarer å tøyle sin EU-vennlighet - den mest ekstreme i
så måte er Jahn Otto Johansen.

Derfor ble det eneste perspektivet "damage control" - nå gjaldt det å bringe
inn positive tanker om at EU-parlamentets betydning er styrket, og EU viser
handlekraft ved å rydde opp.

Men en annen og minst like legitim innfallsvinkel er å se dette i lys av
analysen fra EU-motstanderne, som sier at denne typen korrupsjon og
maktmisbruk er en nødvendig konsekvens av et sentralisert maktsystem som
ikke en gang på papiret kan avsettes av velgerne, og som i praksis, på tusen
og en måter, er effektivt unndratt publikums innsyn og reaksjoner.

Dette har EU-motstanderne sagt i 30 år! Det er faktisk et av de vesentligste
argumenter for deres nei-standpunkt. Nå skjer det noe som ettertrykkelig
bekrefter akkurat dette. Likevel finner dere ikke plass til EN slik person
blant de fire eller fem dere intervjuet....

Jeg vil gjerne ha et svar på denne kritikken.

mvh

Trond Andresen
Trondheim