Re: Kommisjon, korrupsjon og reaksjon

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Tue, 16 Mar 1999 13:12:40 +0100 (MET)

At 08:13 16.03.99 +0100, Lars Staurset wrote:

>Systemet er nede for teljing. Det kjem nok til å reise seg att, men det
>kan røyne på ei stund. Det blir spennande å sjå kva følgjer dette får
>for utviklinga i EU, for euroen, landbruksnedskjeringane,
>utvidingsplanane, militariseringa, og ikkje minst for tilliten til
>EU-systemet.

Som i alle andre saker som har med EU i offentligheta å gjøre, er det
snakk om en bemerkelsesverdig styrt prosess. Legg merke til at den "avgåtte"
kommisjonen blir sittende inntil videre. Det hele virker sterkt iscenesatt og
planlagt. Saka dukket jo første gang opp for et halvt års tid siden.
Man har hatt god tid til å forberede det som nå skjer. På samme måte som i
Watergate-saka (hvor mye har USA forandra seg etter den? Har det blitt
"mer demokratisk"?) prøver EU-systemets funksjonærer å skape et fornya
legitimasjonsgrunnlag. Man jobber på å skape en illusjon av "parlamentarisme"
i et system, som som Hans Magnus Enzensberger har sagt styres som Frankrike
under Napoleon d. 3.'s enevelde. Det er for å lette de prosesser som felles
valuta setter i gang.

Sikkert vil folk som fascistene Haider og Le Pen/Bruno Megret, republikanerne
i Tyskland osv. få ytterligere vind i seglene. Slik som også Hitler gjorde
i tida opp til 1930 på grunn av en strøm av korrupsjonsskandaler. Jeg tror
ikke det er noen fordel for de antikapitalistiske motstanderne av EU. La
oss unngå "sosialfascisme"-"teoriens" feiltakelser i ny avtapning.

Vh. Karsten Johansen