kampen om ideologin, om nya "raser"

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 15 Mar 1999 15:17:26 +0100

Klassanalys?

nej detta var ingen klassanalys av Sverige,
tyvärr så kunde jag inte krama ut mer ur denna
bilaga ur dagens Dagens Nyheter.
Visst har det gjorts klassanalyser även i Sverige,
men jag är kanske mer intresserad av hur
klass-samhället så att säga reproducerar sig själv. och av
frontpolitik.
Flickan från tjänstemannafamiljen, som väljer att bli
lärare. Borgerlig utbildning, borgerlig bakgrund,
lär ut borgerlig samhällssyn som lärare.
Och hur ska jag förklara för mina barns lärare här i Kil,
vad som är de egentliga orsakerna är, när de drar in lärartjänster?
Allt, är för dem politikernas fel. Politikerna har blivit en speciell ras,
snart här i Sverige. Jmf med kinesernas roll i Vietnam eller
Indonesien idag.
Klassanalysens syfte var inte dom rätta definitionerna eller det
exakta antalet inom "mellanskikten", utan mera att komma fram
till hur vi ska ena majoriteten mot en liten, stark och medveten
fiende. Och för att göra detta måste vi ju på något sätt,
ge en annan bild av verkligheten än vad den borgerliga
samhällsvetenskapen gör.
Vänligen,
Paul Brosché,
Värmland 15/3-1999