kampen om ideologin

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 15 Mar 1999 09:39:58 +0100

Social bakgrund och högre utbildning i Sverige.

Med dagens Dagens Nyheter (15/3-99) medföljer en bilaga med
en presentation av de flesta universitet och högskolor i
Sverige. Jag har gjort nedanstående sammanställning.

På 19 mindre skolor ute i landet, från Umeå i norr, till
Kristianstad i söder:
Social bakgrund: Högre tjänstemän 25%
Mellan-lägre tjänstemän 41 %
Lantbrukare-företagare 10%
Arbetare 24%
(dvs 25-41-10-24, se nedan)
Den höga andelen studenter från arbetarhem på dessa mindre skolor, beror i 1:a hand på att
dessa skolor rekryterar sina sina studenter från närområdet. Dvs geografiska
skäl är avgörande. Tror jag.

Sedan har vi 9 skolor som intar en särställning:

1.Handelshögskolan i Stockholm. %-siffrorna är 60-28-3-5.
Här utbildas kort sagt blivande direktörer, och deras påhejare.
Och motsvarande skolor finns i alla OECD-länder.

2. Karolinska, läkarutb. %-siffror 43-37-6-14
Stockholms univ 43-37-6-13
Tek hög, i Stockhom 41-40-6-13
Lärarhögskolan i Stockholm 29-44-7-10
4. Göteborg 34-39-6-20
Chalmers, tek hög 34-41-8-17
5. Lund 36-39-9-16
6. Uppsala 38-38-8-16

Siffror för handelshögskolan i Göteborg saknas.

Min kommentar till detta är,
att det är naturligtvis bra att Tidningen Klassekampen tar upp kritik
av borgerlig ideologi i tidningen,och kritik gentemot övrig massmedia,
och att Marx tar upp var mervärde produceras.
Men är inte ideologiproduktionen i den borgerliga utbildningsapparaten
också viktig att ta upp?
Stockholm är helt klart den stad i Sverige, där klass-skillnaderna har
kommit längst. Invandrarförorter å ena sidan och Danderyd-
Lidingö å andra sidan.

Med vänlig hälsning,
Paul Brosché
Värmland 15/3 1999