Re: SV: Fra 12. divisjon til viktigere temaer

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sun, 14 Mar 1999 23:42:14 +0100 (MET)

At 20:46 14.03.99 +0100, Ottar Solberg wrote:

>Vi trenger ikke åndshøvdinger for å få til en diskusjon på et rimelig høgt nivå
>her på KK-forum. Det vi trenger er at noen av de åndshøvdingene som skriver
>der i dag slutter å være åndshøvdinger, og innser at det sannsynligvis
finnes en
>masse folk rundt KK-forum, som kunne få til en utmerka debatt der om en rekke
>saker. Støyen fra åndshøvdingene er ugjennomtrengelig.
>Jeg klarer av og til å få trengt gjennom et lite pip.

Et nytt "upolitisk" innslag i den alltid løpende "folkelige" protestbølgen fra
velkjent hold mot det som ikke er fra dette hold.

Kan Solberg presisere, hvem han sikter til og hvorfor, slik at disse får
mulighet for å
finne ut av, hvorfor han har beæret dem med tittel av åndshøvdinger? Og
hvorfor kaller
han dem det, hvis det de produserer bare er "støy"? Her er det noe som
virker dunkelt.
Hva er "støy"? Det er heller ikke lett å forstå hva som hindrer Solberg i å si
hva han har på hjerte. De fleste her kan jo lese og tenke selv, og hvis
Solberg har
noe å si, som mange finner interessant, vil de nok oppdage det. Jeg tror
ikke folk
faller på magen for "åndshøvdinger" i dette forum.

Siden det er Solberg selv som står for utnevnelsen av åndshøvdingene, er det
vanskelig for de nevnte å "abdisere" selv, det har jo bare han kontroll over.

Vh. Karsten Johansen