Re: Fra 12. divisjon til viktigere temaer

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 14 Mar 1999 09:55:00

At 18:58 13.03.99 +0100, Bjarne Nærum skrev bl.a.:
> Knebling og sensur er IKKE min stil. Men både jeg og andre her på
>forumet bør bli dyktigere på SELVSENSUR. Noen ganger kan vi med fordel
>hjelpe hverandre med dette, noe ditt eget innlegg er et greit, saklig og
seriøst
>eksempel på. Jeg (og andre med meg!) bør kanskje til og med si takk for
hjelpen.
>
>Men er min "påstand" virkelig OVERRASKENDE? Hva mener andre om det?

Kommentar:
Intensjonen med din påstand om at mange som kunne ha løftet kk-forum til
Champions League, holder seg unna på grunn av kvj's stil, var sikkert ikke
å utøve knebling og sensur. Men en slik usaklig personlig insinuasjon
fungerer som, og legitimerer, knebling og sensur - tilsynelatende i aller
beste mening! Din påstand er ikke ukjent for forumet, derfor kanskje heller
ikke overraskende, og du vil helt sikkert finne meningsfeller. For meg var
den overraskende i den positive og velvillige sammenheng den ble fremmet.

> Når det gjelder alt det som KUNNE vært skrevet, alle
>de flotte scoringene og overlegne seirene om opprykk etter opprykk som
>KUNNE løftet oss, er det verre. Det kan vanskelig bli annet enn kvalifisert
>spekulasjon. (Drillo ville aldri gitt seg ut på noe sånt, selv om han
sikkert
>har ligget våken mang en natt og tenkt på at hvis bare ... så kunne vi blitt
>verdensmestre!)

Kommentar:
Der fordampet den påståtte kunnskapen om åndshøvdingene som holder seg
unna: Kvalifisert spekulasjon....
Det er interessant at Bjarne Nærum mener at intensjonen med kk-forum bør
være å "vinne (de) overlegne seirene om opprykk etter opprykk som KUNNE
løftet oss.."? Mener Bjarne Nærum virkelig at kk-forum primært burde være
et forum for eksponering - for all verden - av eksepsjonell kreativ og
intellektuell potensial, bør kk-forum hige etter å bli arena for poserende
verdensmestre i skarpsindig ekskurs? Og hvem kårer verdensmesteren?
Bjarne Nærum vil overføre den norske IT-bransjens ambisjoner om å bli
verdensmestre, til kk-forum. I næringslivet er målet ganske enkelt mer
profitt, og ett middel for målrealisering er mer avansert teknologi før
konkurrentene tar den i bruk. Verdensmestre kan enkelt og greit kåres. Med
enklere mål innbyr næringslivet mer til praktisering av demokratisk
sentralisme, NB! etter kreative seminarer, enn et forum der politiske
emner diskuteres.

>Dersom det i det hele tatt er interessant å se tilbake, i stedet for nå
heller
>å (skape en kultur for å) SAMLE troppene for den lange(?) marsjen FRAM og
>opp, kan jeg bare si: Bla i arkivet! Mange har klart og direkte gitt
uttrykk for
>at de ikke orket mer innbyrdes (venstre)krangel før de tok free transfer over
>til andre lag, der folk heller ville kjempe sammen. Noen av disse har nok
>gjort dette med sorg i hjertet, bl.a fordi de senere IKKE har funnet ANDRE
>lag med tilsvarende mål og tilsvarende POTENSIALE som KK-forum
>tross alt og åpenbart har (hatt?). Den (u)kulturen vi snakker om her KAN,
uten at det er lett å dokumentere, ha bidratt til å både passivisere og
infisere
>venstresida i norsk politikk. Det er i tilfelle en stygg sak, synes du ikke?

Kommentar:
"Krangel" kan være en stygg sak. Og mange har trukket seg ut av diskusjonen
på venstresida under påskudd av ubehaget ved innbyrdes krangel. Hvor har de
funnet sine nye lag der de "kjemper sammen", kanskje i IT-bransjen? I så
fall er de nå aktive i en kamp på en annen bane, om helt andre gevinster
enn den målsetting et politisk forum skal vinne.
Hvis Bjarne Nærum, som han skriver, var med på å starte AKP i si tid, da
er det utrolig blåøyd av han å forvente at diskusjonen om de emner som tas
opp på kk-forum skal stilne slik at folk heller kan "kjempe sammen".
Dette minner om gamle dagers hersketeknikk, som for så vidt kan være
adekvat nok for næringslivet i dag.

>Mitt svar er altså: Bla i arkivet, om du absolutt vil, men bruk heller
tida på
>å gjøre den ennå ikke-arkiverte framtida verdt å bla i seinere, for kommende
>generasjoner! Det er DET mine innlegg (i all besjedenhet) er et velment
forsøk >på.

Kommentar:
Vi kan være enige om denne fromme målsettingen, men prisen for en
interessant og fri meningsutveksling (til berikelse for arkivet), er at man
må tåle grove overtramp, som for eksempel Arild Borgens simple personlige
hets mot kvj for ei uke (?) siden. Det er en del av ukulturen som man
risikerer å møte hvis man tar sjansen på å frekventere andre evenementer
enn teselskap.

Greetings from

Arne Eriksen
Postbox 937,
9259 Tromsoe, Norway
TEL. +4777687034, e-mail: arne@trollnet.no.