Nei til intimitetstyranni

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Sat, 13 Mar 1999 14:11:27 +0100 (MET)

At 12:35 13.03.99 +0100, Nærum wrote:

>annen tone, kanskje bare å gi kapteinsbindet til en annen på laget (nei,
Karsten,
>ikke nødvendigvis til en av damene, men vi kunne jo prøvd det og?).

Her bare noen spørsmål til Nærum (de øvrige ryktene gidder jeg ikke kommentere):

1) Hvem er nå "kaptein" på "laget"?

2) Hvorfor skal KK-forum være et "lag" (for meg lukter det av "menighet")?
Hvems "lag"/"menighet" skal det være? Her finnes jo oppfattninger som
spenner over et temmelig vidt spektrum helt fra demokratiske sosialister til
mer eller mindre åpne tilhengere av metafysisk dogmatikk og partidiktatur.
Een rasende rabler og før ham et par nynazister ble kastet ut. Men hvem som
helst kan ellers skrive her og kalle seg hva som helst. Jeg slutter ikke
vennskap (som er noe annet enn politikk) med folk jeg bare kjenner fra en
skjerm. Og skal du bestemme hvem som er politisk nærstående? Hvordan
forholder det seg til personlig frihet? Det du tenker deg åpner (uten at du
har tenkt over det tror jeg) for manipulasjon og velkjente hersketeknikker
(herunder også de "kvinnelige") over en lav sko. Fri tale er fri tale. De
som ikke tåler det får la være. De som ønsker en oppdragelsesanstalt eller
en rugekasse får henvende seg annetsteds.

3) Når her jeg uttalt ett ord om at ikke ønsket "en dame" med
"kapteinsbindet"? Jeg ser som sagt ikke noe "lag". Ingen "kaptein". Og jeg
har jo attpåtil akkurat skrevet at jeg avskyr den forslitte fotballmetaforikken.

Jantelovens far fyller snart 100 år. La oss ikke feire den dagen ved å
innføre loven her.

Karsten Johansen