Paul=2C_Euroland=2C_Danmark_og_venstrefløjen

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Sat, 13 Mar 1999 13:26:52 +0100

Præstø den 13. marts 1999
Hej!

Paul skriver:
Den tyske ekspansjonen er velkjent, men har knapt begynt i Norge. Hvor
store landområder med feriehus er tyskeid i Danmark? Dvs. steder der
vanlige folk ikke kan gå uten å treffe på blodhunder og "Den blir skutt
som...". Jeg observerte ihvertfall fenomenet allerede på 70-tallet (altså
etter Danmarks inntreden i EU), på sykkeltur fra Løken til Hirsthals.
Dette minner meg om følgende:
Av en eller annen grunn er det alltid motvind i Danmark, gjelder dette også
for venstresida i Danmark? Det kan nemlig virke slik. Og på tross av
utallige diskusjoner de siste 10 år, både i og utenfor Danmark er svarene
på gåten Danmark oppløst i fragmentariske og uoversiktelige hypoteser, uten
klar analytisk sentens.
Kan noen belemre seg med å komme med mulige forklaringer på hvorfor vinden
aldri snur, men bare løyer litt? Altså tilløp til vederkvekende oppbygging
for ens egen sjel, men for ikke for MARXISMENS sjel som nettopp er
marxismens praksis, f eks alt fra å lage til å spre "Klassekampen". Kan
danskenes faktiske feil (på venstresia) nettopp være deres manglende sjel,
dvs manglende evne til å forene revolusjonær teori med dens praksis? Men at
denne manglende evnen kan ha sammenheng med at imperialistene har mentalt
delvis greid å skille danskenes hoder fra deres kropper, fremmedgjort
danskene fra deres egentlige revolusjonære identitet, slik at de enten A.
Står og hyler som uendelig undertrykte og lengtende kyr (koer?) - slik en
gjerne opplever det i forbindelse med Danmarks store musikkefestivaler for
ungdom og arbeideklassen...eller B. Lager lange, ofte gode, bevisste
analyser, velskrevne, men uten praktiske konsekvenser, utenom seg selv
(slik Klassekampen var i en del år før høsten-97) - altså skriverier laget
for de få intellektuelle innvidde. Hva med å la hodene få en sjanse til å
bli forent med kroppene, dvs. teori med praksis??

---
Dette innlegget er skrevet bevisst fornærmende, som eter under pasientens 
nese - også rettet til andre kamerater enn kvj og Per Rasmussen.
Vh. paul

Ja, ja... Fornærmet bliver jeg ikke! For du har ret. Vi har haft en udmærket politiker i Folketinget som lovede mere medvind på cykelstierne. Og større julegaver! Det blev han i hvert fald valgt på.

Selvfølgelig skal hoved og krop hænge sammen. Selvfølgelig skal teori og praksis have noget med hinanden at gøre. Hvis det havde været muligt at gøre dette i bl.a. 70'erne havde styrkeforholdet i dag set lidt anderledes ud her i Danmark. Men jeg synes stadig, at det er en udmærket idé at finde ud af hvad der er op og ned, nord, syd øst og vest. Praksis på dette forum er der ikke meget af. Det siger sig selv. Vi sidder jo kun og skriver til hinanden. MEN, MEEEN, så er det sgu' heller ikke værre... diskussion om avisen var(er) udmærket! Diskussion af den revolutionære teori er ikke sekterisme. Det kan ens praksis være. Og dér må det indrømmes at den danske venstrefløj i dag ikke lider af den "børnesygdom".

Et forsøg på at give svar som du råber i skoven: Hvad skal vi gøre? Hvordan forbinder vi den revolutionære teori med praksis???

Go medvind!!!

Kammeratlig hilsen Per Rasmussen

Yours in solidarity Familien Rasmussen Præstø Denmark pera@post.tele.dk cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI! http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ cubasi@teliamail.dk http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen http://w1.1559.telia.com/~u155900373/ mlmtt@private.dk