Re: hva er "Euroland"?

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Sat, 13 Mar 1999 11:20:34 +0100

At 09:43 13.03.99 +0100, Karsten Vedel Johansen wrote:

>Det finnes viktigere temaer. F. eks. "Euroland". I går ble sosialdemokraten
>Lafontaine skviset som SPD-leder og tysk finansminister og sjampiskorkene
>sprettet øyeblikkelig på børser verden over (han prøvde å få til en viss
>regulering av valutaspekulasjonen bl.a.). Her til morgen hvor jeg prøvde å
>finne noen "nyheter" på radioen og som vanlig måtte gi opp overfor NRKs
>lydtepper av muzakk, flyktet jeg til kortbølgen og BBC. Her fanget jeg
>en reportasje fra det vestlige Polen. Temaet var bekymringen blant polakker
>i dette området (en del av det gamle Prøysen) over tyske jordoppkjøp ved
evt.
>EU-medlemsskap. Selvfølgelig et "engelsk" tema, men likevel ikke uten stor
>interesse for folk som kjenner den nære fortid. Men nå hendte noe pussig:
>neppe var temaet introdusert før det ble nesten umulig å oppfange
sendingen -
>en meget klar og tydelig tyskspråklig sportssending skar plutselig igjennom
>og fortrengte alt hva folk i det vestlige Polen måtte ha å si til BBC om
>sine problemer. Jeg lytter av og til på BBC såvelsom tysk radio og annet
>(selvom min radio er billig og enkel og ikke ofte gir god lyd) og har
faktisk
>sjelden hørt en så klar tysk sending og aldri før på akkurat dette sted.
>Litt senere gikk det an å høre BBC igjen, men da var temaet skiftet.
>
>Dette synes jeg var et særdeles interessant "tilfelle". Kanskje en
>ørliten vimpel som vifter i en helt annen retning enn alle de offisielle
>avstivete EU-flaggene peker. Og så Lafontaines skjebne, et ryktemord
utført av
>organer som "The Sun" som fremstilte ham som nazist. Hva foregår egentlig
>bak alt skrytet om "Euroland"? Bak den sensurerte fasaden?

>
>Husk Wallenberg: "Att vara, inte att synas".
>
>I all ydmykhet (med tanke på min lave stand og unorske/skiløse fødsel)
>
>Karsten Johansen

Den tyske ekspansjonen er velkjent, men har knapt begynt i Norge. Hvor
store landområder med feriehus
er tyskeid i Danmark? Dvs. steder der vanlige folk ikke kan gå uten å
treffe på blodhunder og "Den blir skutt som...". Jeg observerte ihvertfall
fenomenet
allerede på 70-tallet (altså etter Danmarks inntreden i EU), på sykkeltur
fra Løken til Hirsthals.
Dette minner meg om følgende:
Av en eller annen grunn er det alltid motvind i Danmark, gjelder dette også
for venstresida i Danmark? Det kan nemlig virke slik. Og på tross av
utallige diskusjoner de siste 10 år, både i og utenfor Danmark er svarene
på gåten Danmark oppløst i fragmentariske og uoversiktelige hypoteser, uten
klar analytisk sentens.
Kan noen belemre seg med å komme med mulige forklaringer på hvorfor vinden
aldri snur, men bare løyer litt? Altså tilløp til vederkvekende oppbygging
for ens egen sjel, men for ikke for MARXISMENS sjel som nettopp er
marxismens praksis, f eks alt fra å lage til å spre "Klassekampen". Kan
danskenes faktiske feil (på venstresia) nettopp være deres manglende sjel,
dvs manglende evne til å forene revolusjonær teori med dens praksis? Men at
denne manglende evnen kan ha sammenheng med at imperialistene har mentalt
delvis greid å skille danskenes hoder fra deres kropper, fremmedgjort
danskene fra deres egentlige revolusjonære identitet, slik at de enten A.
Står og hyler som uendelig undertrykte og lengtende kyr (koer?) - slik en
gjerne opplever det i forbindelse med Danmarks store musikkefestivaler for
ungdom og arbeideklassen...eller B. Lager lange, ofte gode, bevisste
analyser, velskrevne, men uten praktiske konsekvenser, utenom seg selv
(slik Klassekampen var i en del år før høsten-97) - altså skriverier laget
for de få intellektuelle innvidde. Hva med å la hodene få en sjanse til å
bli forent med kroppene, dvs. teori med praksis??

---
Dette innlegget er skrevet bevisst fornærmende, som eter under pasientens
nese - også rettet til andre kamerater enn kvj og Per Rasmussen.   

Vh. paul