Per Danske och Pol Pot.

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Fri, 12 Mar 1999 11:15:51 +0100

Strategi och enhetspolitik.

Jag vill varken glorifiera eller romantisera röda kmerernas politik,
inte heller vet jag hur många som dödades under denna tid, utan jag
skulle mera vilja peka på att det finns en historisk bakgrund, till
Pol Pots politik att i 1:a hand satsa på självförsörjning och också
självbestämmande.
För i Sovjet lyckades man kanske med industrialiseringen, men man
fick på ett tidigt stadium jordbruksbefolkningen emot sig.
Samir Amin, redovisar i The future of maoism, 1981 sid 78, en beräkning
över utvecklingen av realinkomster i Sovjetunionen mellan 1913-1975.
Med ett index 1913=100,
så visar det:
för löne arbetare (wage earners) 1913 100, 1921 33, och 1928 105, 1932 30.
för bönder (peasants) 1913 100, 1928 30, 1940 15-20.
Den stora majoriteten av folket i USSR bodde och levde på landet, och dom
fick en kraftigt sänkt levnadsstandard.
medan arbetarna fick en höjd levnadsstandard, åtminstone mellan 1921-28.
Det finns säkert mycket att säga om förhållandet mellan arbetare och bönder,
men - jag har sagt det förrut - det blev för mycket eller felaktig industrialisering,
på bekostnad av jordbruksbefolkningen. Och det är ju just detta Mao tar upp
i sina tal och artiklar f o m 1956.
Kineserna var under 1950-talet på väg att kopiera ryssarnas ekonomiska
stategi, som man hade tillämpat sedan 1918. Det var detta som Mao ville bryta med.
Men, som byråkratin inom Kinesiska kommunistpartiet, ville fortsätta med.
Det är självklart att Pol Pot och hans kompisar blev påverkade av Kulturrevolutionen, och också tolkade den delvis fel, dvs tillämpade också dess dåliga sidor på
verkligheten i Kambodja. T ex att lösa motsättningar inom folket på fel sätt.
För övrigt så var inte Mao heller kommunist i Ryssarnas ögon, under flera tillfällen,
då han anpassade marxismen till Kinas förhållanden.
Var det så konstigt att man i Kambodja satsade på matproduktionen efter april 1975?
I botten på eller underliggande i Per Danskes artikel ligger en dold värdering eller
antagande att det går att exportera sig ut ur kapitalismens kriser.
Jag personligen tror att vi måste kombinera en radikal politik, med självförsörjning och
självbestämmande.
I Per Danskes artikel finns också en koppling till Lenins kritik av Narodnikarna i
Ryssland på 1890-talet.
Nu var det också så att Marx själv lärde sig ryska efter 1867, just för att kunna
följa utvecklingen i Ryssland, och också den ryska Mir-rörelsen. Detta var
kan man säga Marx sista projekt, som han höll på med i 15 år. Marx hade ju nära
kontakter med dom ledande inom Norodnik-rörelsen, även om han säkert inte var
överens med dom om allt.
Vad vet jag, men Pol Pot och hans kompisar hade kanske också, börjat intresserat
sig för denna sista period hos Marx?
(Är man Marxist om man bara stödjer den filosofiske Marx, före 1846,
eller om man bara stödjer den ekonomiske Marx, 1858-67,
eller om bara stödjer Marx, efter 1867 - perioden då Marx är mycket intresserad
av ekonomi och revolution i ett land: nämligen Ryssland?)

Vänligen,
Palle
Kil 12:e mars 1999