SV:_Om_kvinners_deltakelse_på_KK-forum_genereltDate:_W

Sonja Tinnesand (sonjadt@online.no)
Thu, 11 Mar 1999 20:43:10 +0100

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Karsten Vedel Johansen
>100 pst. enig.
>
>Et sidemoment, som jeg prøvde å nevne i et tidligere innlegg: er det
sikkert
>at den som tier alltid er undertrykt? At de som taler har mest makt?
Kanskje
>mange av oss skravler av maktesløshet? Kanskje en del kvinner og menn tier
>av klokskap? Jeg minner om at den gamle Wallenberg som i en periode var
>Sveriges mektigste kapitaleier hadde som valgspråk: "Att vara, inte att
>synas". Han deltok aldri i offentlig debatt. I likhet med mange
>storkapitalister. Er de derfor "strukturelt undertrykt"? Mange av oss har
en
>overtro på ordets makt. Mye tale uttrykker selvundertrykking.
>
>"Wovon mann nicht sprechen kann, darüber muss mann schweigen"
(Wittgenstein).
>
>Vanhellig humring
>
>Karsten Johansen

Tror vi er enige fortsatt, KVJ. Undertrykking / strukturell undertrykking
skyldes selvsagt først og fremst økonomiske forhold; Wallenberg hadde
_valget_ mellom å tie og tale, mens f.eks. en kvinnelig rengjører i en av
hans fabrikker neppe vil hatt det samme valget; ikke like mange journalister
som til en hver tid ventet spent på hennes uttalelser, kan man tro. Og ikke
først og fremst fordi hun er kvinne, men det ville ha en betydning -
"ulempene" ved hennes tilhørighet i arbeiderklassen ville forsterkes av at
hun var kvinne. Den undertrykte posisjonen hun som arbeider (og kvinne) har
i det økonomiske systemet, vil avspeiles i andre samfunnsstrukturer, f.eks.
i mangel på adgang til å komme til orde i media. Men dette er vel innlysende
og alment kjent.
I tillegg finnes det selvsagt mange andre posisjoner man kan velge å innta i
forhold til å tale eller tie, avhengig eller uavhengig av klasse- eller
kjønnstilhørighet. Og noen man ikke kan velge - jeg kan ikke velge å tale
fra Stortingets talerstol, men jeg kan velge å forsøke å få gjøre det. Etc.
Så de kvinnene som ikke deltar på KK-forum, velger av forkjellige grunner å
ikke gjøre det - det er ingen som hindrer dem.

beste hilsen
Sonja Tinnesand