Re: SV: Tverrfaglig IKT-debatt!

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Wed, 10 Mar 1999 17:39:58 +0100 (MET)

At 15:53 10.03.99 +0100, Nærum wrote:
>Dult borti en av Andresen-Johansen-kameratene, og se hvordan den
>andre reagerer. (Sa noen at KK er forutsigbar for tida?)
...

>Jeg spør enda en gang: Er det interessant å delta over tid i et forum
>for politisk debatt hvor bare MENN deltar?

Osv. Nærum fastholder altså, at enhver diskusjon, f.eks. en diskusjon mellom
sladrespaltister i "Elle" hvor kvinner er med, er mer interessant enn enhver
annen diskusjon uten kvinner. Jeg hadde jo en anelse om, hvordan en mann som
mener at det er uinteressant å delta i debatter hvor bare menn deltar
(hvorfor deltar han da?) ville "svare". Når det gjelder "kvinnesaka" skal
man passe seg for å banne i kjerka. Insinuasjonene er mange og forutsigbare.

Som Chomsky presist sier det (og takk til Staurset for å fremheve dette
sitatet):

> It takes a lot of
> self-confidence -- perhaps more self-confidence than one ought to have -- to
> take a position alone because it seems to you right, in opposition to
> everything you see and hear.

F.eks. ikke å hyle med ulvene når det gjelder "kvinnekampen" til
moralist-likene og den øvrige amerikaniserte
direktørfeminismen i Norge. Nærum mener så absloutt ikke, jeg burde ha denne
"self-confidence" - han liker den ikke. Nærums tenkning er her ikke noe
bedre enn tenkningen til f.eks. enhver annen mobber. Han er bare kisteglad
når han igjen får anledning til utslynge yndlingsanklagen fra ethvert
moralist-lik mot de formastelige som ikke har tatt mental
kjønnsskifteoperasjon.

Vh. (unntatt til Nærum, OK) Karsten Johansen