Re: ZNet Daily Commentary - Biologisk krigføring

Lars Staurset (lars.staurset@statkart.no)
Wed, 10 Mar 1999 14:02:13 +0100

Knut Rognes wrote:
>
> KK-Forum,
>
> jeg videresender en ZNet Daily Commentary fra i dag om Japan og biologisk
> krigføring i WWII, hvordan USA overtok hele programmet, og hvordan det
> omtales i pressen i dag.

Takk til KR for å ha sendt inn denne artikkelen av Noam Chomsky. Eg
siterer ein bit frå innleiinga, berre den gjer det verd å lese
artikkelen:

> It takes a lot of
> self-confidence -- perhaps more self-confidence than one ought to have -- to
> take a position alone because it seems to you right, in opposition to
> everything you see and hear. There's even evidence about this: under
> experimental conditions people deny what they know to be true when they are
> informed that others they have reason to trust are doing so (Solomon Asch's
> classic experiments in social psychology, which were often held to show that
> people are conformist and irrational, but can be understood differently, to
> indicate that people are quite reasonable, and using all the information at
> hand).

Ein gong til:
> people deny what they know to be true when they are
> informed that others they have reason to trust are doing so

...og ikkje berre under eksperimentelle forhold. Det siste halvtanna
året har vi sett i norsk politikk korleis ja-sida tener på å halde seg
med ei "nei-regjering". Kven andre enn Bondevik og Lahnstein kan få folk
til å tru på veterinæravtalen og Schengen? Og kven er flinkare enn
Hågensen med "moderate lønnsoppgjer" - for andre enn seg sjølv?

Lars Staurset