RE: ungdom og lesning

Kaj_Størdal_Toftner (kaj@kvalito.no)
Wed, 10 Mar 1999 13:01:48 +0100

Hei!

Jeg synes nå at du er svært så generaliserende.

Og at det med at ungdom ikke orker å fordype seg, gjelder like mye alle
andre
generasjoner som ungdom.

Jeg har et stygt eksempel på en diplom basert på database, der selve
databasen
er bare et forferdelig kaos, men siden Sensor og veilleder ikke gadd å
fordype seg
i de tekniske løsningene ga allikevel kandidaten 1.5 fordi designen var
delikat, og
det funka tilsynelatende med noen få data......

Jeg har mye kontakt med svært unge folk, og som driver med svært så
avanserte ting.
Min erfaring er at de gjerne fordyper seg i ting, men de må ha motivasjon
for å gjøre det.
Og etter min erfaring med den offentlige skolen, så var, for å generalisere
stygt, de aller
fleste lærerne utrolig dårlige til å motivere!

Men stilen og uttrykksform, altså språk har alltid virka ekskluderende, og
inkluderende
for dem som er med. Det beste eksemplet i dag er for eksempel humoren til
"åpen post".

Enten så forstår man den, og det er generelt kun unge mennesker som gjør, de
er inne,
resten skjønner ikke bæret og er fullstendig utafor.

Jeg kan godt med hånden på hjertet fastslå at diskusjonsstilen her på
KK-forum absolutt
ikke appelerer til unge folk. (Endel av temaene appellerer nok heller ikke
så mye...)

Hva som skal til for å få det til, (annet enn å skifte ut hele gjengnen og å
gi forumet ett
nytt navn), det kan i hvertfall ikke jeg svare på.

Mvh

Kaj Størdal Toftner

> -----Original Message-----
> From: Karsten Vedel Johansen [SMTP:kvjohans@online.no]
> Sent: Tuesday, March 09, 1999 9:43 PM
> To: klassekampen-forum@aksess.no
> Subject: ungdom og lesning
>
> Jon M. skrev:
>
> "Jeg får svært ofte negative tilbakemeldinger fra ungdommer som jeg har
> oppfordret til å kikke innom forum. De sier at de blir skremt vekk. Det er
>
> definitivt ikke bare debattstilen som får dem til å stikke. At de så å si
> alltid nevner stilen som utslagsgivende, kan være kamuflasje for at de
> ikke
> finner tematikken og innholdet engasjerende. Men vi gjør, som bestandig,
> klokt i å ta talernes ord som en advarsel, og det de unge talerne sier om
> stilen er for eksempel at den er:
> - aggressiv
> - sjølhøytidelig, preget av besserwissen
> - ikke-inkluderende
>
> Det skal vi ta alvorlig. Siden Randen bruker nasareeren, bruker jeg
> aramittene, de som ropte "mene tekel!" og med det mente; høytidelig
> advarsel, truende ulykke, nær forestående dom."
>
> Jeg kan sende deg et knippe stiloppgavebesvarelser og andre
> oppgavebesvarelser fra dagens norske ungdom i 18-års-alderen. Så tror jeg
> du
> vil forstå et og annet. Fler og fler av denne ungdommen avviser ubesett
> alt
> de ikke umiddelbart kan forstå, de vil ikke anstrenge seg lenge for å
> forstå noe som er litt vanskeligt tilgjengelig for dem. De er ikke
> interessert
> i aramittene. De har konsentrasjonsvansker. De er vant med zapping foran
> TV.
>
> Nå har nok aldri flertallet av slik ungdom deltatt i "voksne" debatter.
> Likevel er jeg enig i, at dagens tilstand er et mene tekel, men neppe over
>
> flertallet av debattantene her. Problemet er langt mer omfattende. Bare
> spør
> et utvalg av norsklærere eller andre språklærere. I Danmark foregår for
> tiden en dyptgående debatt om disse tingene. Jeg kan ikke referere den,
> men
> bare nevne, at en pedagog har pekt på et interessant forhold: Støynivået i
>
> barnehager i Dannevang er _i gjennomsnitt_ høyt over grensa på 80 desibel.
>
> Pedagogen sier, at dette faktisk rent fysisk hindrer helt elementære
> sosialisasjonsprosesser i å finne sted. Danmark har Skandinavias største
> barnehagedekning, men laveste leseevneresultater i undersøkelser. Finland,
>
> som har lavest barnehagedekning, kommer best ut i leseundersøkelser. Det
> er
> selvfølgelig ikke sikkert, dette er et argument mot barnehager, men det
> kan
> nok tenkes å være et argument mot barnehager med for få ansatte. Men
> uansett: dagens familier har faktisk mindre kontakt med barna enn
> noensinne
> før. Pedagogen uttrykte det slik: alle snakker om barnehagens åpningstid,
> men hva med familienes "åpningstid"? I dagens DK er den i snitt 2 (to)
> timer
> pr. dag.
>
> Problemet er selvfølgelig at arbeidstiden pr. uke har stått stille i
> årtier.
> Familiens ukentlige arbeidstid var i 1950 48 timer (mannens arbeidstid) i
> dag er den 2X37,5 = 75 timer! Fritiden er drastisk mindre enn før!
> Transport
> tar mer og mer tid, selvom vi kan kjøre fortere og fortere. Mangelen på
> nedkortning av arbeidstida til maks f.eks. 25 timer/uke er rett og slett
> en
> tikkende bombe under samfunnet. Hvor er kvinnebevegelsen? Fagbevegelsen?
> FAFO? Kontantstøtten er en ren pseudoløsning på dette.
>
> Arbeidstida er et politisk spørsmål - lønnskamp er perspektivløs.
> Et folk av arbeidsnarkomaner slutter snart å være folk.
>
> Vh. Karsten Johansen
>