Re: Tverrfaglig IKT-debatt!

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Tue, 9 Mar 1999 20:35:27 +0100 (MET)

At 21:47 08.03.99 +0100, Bjarne Nærum wrote:

>-IBM lager rapporten "Digitale klasseskiller i Norge"
>-Tron Øgrim spør: "Men hvorfor er det ikke de som sier at de jobber mot
> klasseskiller som har starta diskusjonen! Hvor er de? (LO? FAFO?...)"

Enig i at dette er interessant, men nok på en annen måte enn du og Øgrim
kanskje tenker seg. Det interessante er nemlig følgende: Hvorfor er IBM
opptatt av "digitale klasseskiller"? En mulig forklaring ligger i, at (den
avanserte) kapitalen egentlig ikke har behov for klasseskiller i
tradisjonell forstand, de er tvertimot en hemsko for salg osv. Det
tradisjonelle klassesamfunnet er et samfunn uten sosial mobilitet, og det er
ikke i kapitalens interesse. Den trenger alltid å få tak i de beste hoder,
uansett "fødsel". AKP'ere som Øgrim (som nå kaller seg "frilanser") osv. har
derimot alltid vært fryktelig opptatt av "klassekamp", dvs. lønnskamp +
slagord. Men denne klassekampen foreviger klasseeksistensen, som allerede
Marx gjorde oppmerksom på. Han så det som proletariatets oppgave å _oppheve
klassene_ (og det vil her si de klassene som er skapt i kapitalforholdet),
noe det bare kunne gjøre ved å gå ut over kampen for lønn og arbeid.
Arbeiderklassens kamp i dette århundret har derimot mest gått ut på å
forevige seg selv ved å forevige kapitalen.

Så til noe annet:

>Noe av det jeg tidligere har vært opptatt av her (og småkranglet endel med
>Trond Andresen om - spesielt interesserte kan bla i arkivet), er spørsmålet:
>Hvorfor er KK-forum en "gutteklubb"? Jeg har også spurt meg (høyt): Er det
>i det hele tatt interessant å delta i politiske debatter hvor bare MENN
deltar?

Nei fri og bevare oss vel. F. eks. debatten mellom den angrende mannlige
piloten på "Enola Gay" (flyet som kastet Hiroshima-bomben) og den mannlige
østerrikiske filosofen Günther Anders (Se Peter Normann Waages essay om
dette) - for en uinteressant debatt! Takke meg til debatten mellom to
kvinnelige sladrespaltister i "Kvinner og Klær" om moter eller noe. Eller
debatten mellom nazikoryfeer og Elisabeth Förster-Nietsche, der deltok jo en
kvinne? Hun hadde ganske vist forfalsket sin brors verk i nazistisk lei, men
pyttsann. Debatten mellom Lewinsky og utallige andre om hennes forhold til
Clinton? Gro - Kåre debattene? Debattdeltakernes kjønn er selvfølgelig alltid
viktigere enn debattens innhold.

Spøk tilside: kan vi ikke snart få slippe denne komplett umodne og
hjerneblåste omvendte moralist-lik-sexismen? Svart rasisme er ikke
bedre/klokere enn hvit, og "kvinnelig" sexisme (som ofte fremsettes av menn)
er ikke bedre/klokere enn mannlig. De kvinner som ikke vil delta her (noen
vil jo), er i sin gode rett til det og deltar kanskje i noe bedre
annetsteds. Det interesserer meg ikke, jeg leser innholdet her.

Saken er jo, at de debattene som ble startet av piloten og Anders f.eks. i
allerhøyeste grad appellerte til japanske mødre til Hiroshima-ofre, mens
f.eks. Signy Fardal, Lewinsky og andre neppe kan brukes av disse til annet
enn dopapir.

Vh. Karsten Johansen