Re: Fint som fanden, Randen!

Karsten Vedel Johansen (kvjohans@online.no)
Mon, 8 Mar 1999 20:19:01 +0100 (MET)

At 22:56 07.03.99 +-100, Jon Michelet wrote:

>Er Klassekampen informativ, sjølvstendig og opposisjonell? Personlig mener
>jeg det. Men det er naturligvis mer interessant hva de som er ute i skokken
>mener. Dette har vi ikke noe vitenskap på i form av ferske leserundersøkelser.

KK er opposisjonell? OK, men linjen er for "avspeilende" i forhold til det
norsk/Osloske samfunnet. Sammenhengende lesning av KK i lengre tid
resulterer i solid depresjon, for her overdenges man med verdens (=
dagsrevyens) elendighet og kulturell Oslo-tristesse stort sett uten
lyspunkter. En ørkenvandring i dagens verdens monotone kaskader av uløste
og voksende problemer og med alle denne verdens glitrende grunne
liksomløsninger som aldri settes så mye som kvart ut i livet
før noe "nytt" er på tapetet.

Som jeg har skrevet tidligere: KK ligner for mye på tradisjonell
avisjournalistikk, som i sin klassiske form (som knapt finnes i Skandinavia)
er informativ, men politisk tannløs. Forbilledlig slik journalistikk finnes
glimtvis i Frankfurter Rundschau, Le Monde og noen få andre. Absolutt bedre
enn ingenting, men vi må sikte høyere.

Skrivingen i KK bygger ikke på grunnleggende analyser av vesentlige
historiske forhold spesielt rundt sosialismens skjebne og tilstanden i
dagens verden og derfor spiller det ingen rolle hvor mange ganger det så
står rrrevvolusjonær i formålsparagrafen, det er bare en tom frase, en
attityde. Det er jo et ord, som ikke har noensomhelst konkretiserbar
betydning lenger. Derfor blir ingen heller lenger "skræmt no" av at avisa
heter KK eller av formålsparagrafen. Intet er mere patetisk enn stivnede,
trøtte attityder.

Altså: heller en avis som ikke fremkaller leden ved gårsdagens stivnede
grimaser, men tør å vise at man søker og vil forandre seg, med den risiko det
innebærer for å begå feil. Jeg mener kjernen i en slik avis må ligge i
kritikken av det økonomiske systemet/økonomismen, hele den avsindige
gallopperende tvangsmani som dagens havbunnskvern av selvdøde "politikere"
osv. bedriver. Få skuta vekk fra det byråkratisk-politiske papirhavet og
hele dets vindsystem av forvirrede journalisme-"dagsordener" som alle er
høyere "prioritert" enn de andre. Alt roper jo på kritikk av og alternativer
til det mer og mer enøyde tunnelsyn den "fremover"rasende samfunnsmekanikken
i dag fremkaller, spesielt på miljøområdet. En slik avis skal være en
prosess, ikke et organ/en protese som bidrar med kunstig åndedrett for en
døende sekt og en døende journalistikk slik AKP er fornøyd med. Hvis
intelligente medlemmer i den døende sekten kan bidra til at denne undergår
en forvandling og for første gang i sin historie inngår i en politisk (eller
kanskje snarere apolitiserende, hvis vi med politikk forstår dagens
papirkvern) prosess, kan intet være bedre. Men det virker ikke som det er
mye håp om det.

>Det vi har er det vi kan treske ut av haugen av leserreaksjoner som hver
>dag kommer pr. post og e-post, og det vi kan lese ut av abonnementsarkivet,
>det ringerne våre får av tilbakemeldinger og det som kommer av direkte
>meldinger i forbindelse med at folk tegner abonnment og sier opp abonnement.

>Kritikk av denne typen får vi nesten ikke lenger når vi ringer til gamle
>abonnenter som har sagt opp for å >verve dem på ny. Jeg møter svært sjelden
>denne kritikken i de miljøene der jeg er ute og holder foredrag
>(studentfora over hele landet, fagforeninger, litterære og kulturelle
>miljøer, pressefora som NAL og >Redaktørforeningen.) Det er etter mitt beste
>skjønn ikke sånn at KK er isolert, men at de miljøene som >framfører
>kritikken om manglende sjølstendighet er isolerte.

Ethvert noenlunde anstendig og tenkende menneske må være isolert/i indre
eksil i dagens kalde skandale av en verden inntil en eller annen form for
"røre" oppstår og bryter isolasjonen. Her hjelper ingen "politiske"
erstatningslivmødre og gårsdagssekter på krykker i "Admiral Benbow". Hvem er
det som kommer med disse reaksjonene? Svar: det er menigheta pluss noen få
andre. Hvem treffer du på møtene dine? Samme gruppa. "Ringer gamle
abonnenter" - i og for seg ikke noe galt i det, hyggelig nok, men det er
innavl. "Venstresida" har lang og solid tradisjon i å bekrefte hverandre, og
ingen behersker denne kunsten å fremkalle sektens lune varme bedre enn Loch
Ness-AKP. Jon M. er mer utadvendt og jeg respekterer hans form for tapperhet,
men det er en tapperhet som ikke tør nok.

>c) "at miljøstoff får omtrent den spalteplassen kulturstoff har no og at
>kulturstoff får den plassen miljøstoff har."
>Niks! Egen diskusjon.

Miljøproblematikken er helt sentral for å forstå situasjonen i dagens
verden, her svikter den tilgrunnliggende analysen som sagt.
Kulturstoff i den tradisjonelle betydning med gjespende "anmeldelser" av
trøtte teaterstykker og verdensfjerne "installasjoner" fra diverse
kultursvindlere som oftest bare er ute på å gjøre inntrykk på rette sted
(deres "kunst" er søknader om støtte og sponsorer) er verre enn ingenting.
De gamle abonnenter som klager over mangelen på det tradde sofakulturstoffet
er innsovna og etablerte mennesker intet politisk eller kulturelt opprør
noengang vil få glede av.

>Otta og Tolga, - langt oppi dalom, raddisbøndas og EU-motstandernes
>innlandskjerneområder.

Alt - bare ikke Otta. Det er et veikryss og et senter for Ap-paratjikkenes
og andre betonghoders evige femti-sekstitallsrevival (som alle andre vil Ap
ufravikelig tilbake til sin gullalder) og effektiviserings- og
sentraliseringsmani i Nord-Gudbrandsdalen. De bønder du snakker om finnes i
Lom og andre steder, men ikke på Otta.

Oppsummering: dagens verden er en evig og stadig mer brutalt håpløs
reprisesending av såpeserien "Stranglers in the night" og det aviser og
medier gjør er å speile denne mafioso-verden av dårlige filmskuespillere
og fremstille den som "den enda vägens politik", som glamorøs predestinasjon
til stadig nye topposter og gyldnere fallskjermer for stadig mer småaktige,
idiotisk skrytende, lyvende og ondskapsfulle idol- og lederskikkelser med
oss andre som taust kor. KK prøver å speile og kritisere dette, men har
ingen mer grunnleggende analyser som gir stoffet prioritet i et menneskeligt
perspektiv. Vi må ut av polit-journalistikkens kannestøperverden. Avisa må
turde å se til enden av dagens verden - hvor er vi på vei? Det er dessverre
slett ikke så vanskeligt å spå om framtida som det påstås.

For å sitere fra Rognes' glimrende artikkel fra Chomsky:

"There are also many techniques for penetrating the veil of propaganda that
should become second nature in dealing with the output of doctrinal
institutions (media, journals of opinion, scholarship). For example, it is
quite common for the basic framework of an article or news report to be
hopelessly misleading, conforming to doctrinal requirements. But within it
one can often discover hints that something else is going on. I often
recommend reading the mainstream press beginning with the final paragraphs."

Gjør det til formålsparagraf for KK.

Vh. Karsten Johansen