En_sund_och_frisk_motsättning!

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Mon, 8 Mar 1999 14:53:34 +0100

och om akademiska karriärer

Olov Randen säger att KK/AKP har en rädsla för nya tankar och klockartro
på egna lösningar och Jon Michelet säger att kontaktytan har minskat gentemot
akademia.
Nu tror jag inte att det är rädslan mot nya tankar, som har gjort att kontaktytan
har minskat gentemot akademia, utan mera att nästan all samhällsvetenskap,
som bedrivs på högskolor och universitet är i grunden borgerlig och också
således ett stöd för det bestående samhället. Hela kariären inom ett universitet
beror i sista hand på hur man förhåller sig till det borgerliga samhället. Visst
finns det några få människor som fortfarande bedriver en "hederlig" forkning,
men i Sverige är dom allt färre. Inom dom ekonomiska vetenskaperna är
möjligheterna till socialistisk karriär ännu mindre. Så, har trotskisternas
(socialistiska partiets) ekonomiska talesman Sten Ljungren helt nyligen
tagit avstånd ifrån Marx mervärdeteori och propagerar helt öppet för
Svensk anslutning till EMU.
Till denna karriär-mentalitet hör också en stark tendens att teorierna -
kanske ibland omedvetet - anpassas den borgerliga verkligheten.
Det finns många sätt att eliminiera radikala vänster-organisationer.
Ett av dom mer subtila sätten är det jag har beskirivit ovan. Detta är
en viktig förklaring till varför AKP:s tidigare systerparti här i Sverige
under 1980-talet blev socialdemokratiskt. Man saknade proletär
förankring och hade knappt alls läst Marx(några få hade gjort det). Sedan hittade man vissa
teoretiska verk utgivna av Zenith-gruppen i Lund, och sedan tog
det inte många år och (1990), gav man definitivt upp.
Till råga på allt så känner jag väldigt väl igen Olav Randens argument.
Det här är trots detta en sund och frisk motsättning.
För jag anser både att marxismen är en vetenskap, som kan (om vi vill)
utvecklas, och att den har moral (Jon Michelets term). För hade vi
haft en Marxism, om inte Marx hade blivit kommunist i Paris 1843-45?

Så till dagens stora händelse i Sverige, förrutom internationella
kvinnodagen.
Idag beslutar tydligen Volvos aktieägare att volvo ska säljas till det
amerikanska monopolkapitalet. Nu kommer inte bara vinsten föras över till
USA, utan alla former av investeringbeslut, och rationaliseringsbeslut, och vilka underleverantörer man ska anlita, allt detta flyttas nu utomlands.
Sedan följer också att Ford motor co. kommer att få ett ökat intresse att
påverka svenska regeringen, för att få så fördelaktiga villkor som möjligt
här.
Ja, sån är verkligheten...
Palle