Folkeskikk - eller servilitet?

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Mon, 08 Mar 1999 13:44:57

Magnus Marsdal skriver, blant annet:

Om ikkje anna så får Eriksen (og andre som måtte kjenna seg råka) læra seg
å sjå *taktisk* på saka: Det er hovudaksjonæren i avisa Klassekampen vi
snakkar til. Om det er Klassekampen som er det sentrale for oss (og ikkje å
kritisera Det onde parti hardast mogleg), må vi ha ein taktikk andsynes AKP
som tener avisa. Det har definitivt ikkje Eriksen, etter mitt syn.

Marsdal hever seg høyt over å presisere min manglende folkeskikk overfor
sekretæren i AKP. Han begrenser seg til en fordømmelse av hele svaret mitt
til Bell, i sin alminnelighet. Dessuten mangler jeg en taktikk som kan
tjene avisa overfor AKP.
Asgeir Bell avkrevde meg et politisk program for de som skulle få kjøpe
aksjer i Klassekampen. Asgeir Bell avkrevde så vidt jeg vet ingen av de nye
aksjonærene av 1997 noe politisk program, hvorfor ikke? Etter to-tre års
politiske diskusjoner om dette emnet på KK-forum oppfatter jeg dette
spørsmålet fra Bell som direkte arrogant, og det skrev jeg. Kanskje det
var lite taktisk av meg?
Faktum er at aksjer i Klassekampen er det bare bare idealister på
venstresida som kjøper, og alle er underlagt det politiske programmet som
måtte ligge i vedtektene for Klassekampen. Når Bell likevel avkrever meg et
politisk program, som en slags godkjenning, da opplever jeg det som meget
arrogant. Men det bør jeg altså ikke skrive overfor en hovedaksjonær i
Klassekampen? Kanskje han kan bli sint og hevne seg?

Magnus Marsdal har tidligere anvist hvilken taktikk man bør følge i
diskusjoner med AKP-ere om Klassekampen, da han skisserte en hypotetisk
AKP-er for oss, en lunete, barnslig og hevngjerrig figur som Marsdal
anbefalte oss andre å tilpasse vår argumentasjon etter. Magnus Marsdal har
rett i at jeg ikke er villig til å legge meg flat for å blidgjøre de
barnslige egoistene han tegnet som representative for AKP.

Jeg tar AKP-erne på alvor, og tror de tåler direkte tale. Hvis AKP-ere ikke
tåler å bli tilsnakket og kommentert på samme måte som andre politikere må
tåle det, men er så lunete og barnslige som Marsdal tidligere skisserte for
oss, da er det definitivt ute med Klassekampen. Så kan heller Magnus
Marsdal forsøke seg med sin alternative taktikk, som for meg til
forveksling er lik servilitet. Men det er hans problem.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034