Re: OPPKLARING TIL ERIKSEN -

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Mon, 08 Mar 1999 08:45:48

Asgeir Bell skrev avslutningsvis i sin klagjøring:

Det er fint om Arne Eriksen gjev uttrykk for kvifor andre kan utøva
eigarskapet
>betre enn AKP og dei andre aksjonærane i Klassekampen. Det ser eg nemleg
ikkje
>bort frå, men det vil vel utrykka seg i eit program eller politikk som er
>annleis enn AKP sitt. Kan du gjera greie for det ?

1. Dette var i sannhet klargjørende. Det har alltid vært bedriftseieres
argument at de andre som ønsker innflytelse og medansvar i en bedrift,
neppe kan gjøre det bedre enn "oss", i så fall bør det dokumenteres på
forhånd, før man gjør et så "uansvarlig eksperiment". (Anførselstegnene
angir ikke sitat fra Bell, men fraser fra bedriftseiere i lignende
situasjoner).
Asgeir Bells holdning til at eventuelle andre grupper skulle bli
representert i Klassekampens styrende organer (NB! i mindretall i forhold
til AKP) er like arrogant, sjølnytende og provoserende som
arbeidsgiversiden var da det ble foreslått at de ansatte burde bli
representert i bedriftenes styrer. Hva i all verden kan andre ha å tilføre
bedriften, hvilken kompetanse har de, og framfor alt, hva er det EGENTLIG
de vil med bedriften?
Asgeir Bell klargjør framfor alt at et samarbeid med AKP om Klassekampen
sannsynligvis er mer utopisk enn et sosialistisk Norge.

2. Asgeir Bell klargjør videre at jeg har misforstått hans formulering om
at AKP visste at den forrige emisjonen skulle koste. Jeg trodde reduksjonen
av AKPs andel fra 100% til 49,7% hadde kostet AKP et eller annet, og spurte
hva dette kunne være. Asgeir Bell viser at jeg misforsto, emisjonen kostet
ikke AKP noe som helst. Dette var grei informasjon fra AKPs sekretær, -
kanskje AKP tvertimot hadde fordel av emisjonen, økonomisk og politisk?

Bell fastslår videre at emisjon fortsatt er AKPs måte å få inn penger til
KK, ikke aksjesalg av AKPs beholdning. Bell vet at dette markedet er tørket
inn etter emisjonen på 5,9 millioner kroner. Salg av AKPs beholdning etter
mitt forslag kan gjøres raskt uten formaliteter og har det gode
salgsargument i tillegg at det reduserer AKPs posisjon samtidig, en
demokratisk gevinst som det finnes marked for, - men AKP vil ikke betale
skatt!
Og i mellomtida forgår Klassekampen. Å tro at billige korttidsabonnementer
skal kunne konverteres effektivt til vanlige årsabonnementer, er å tro på
julenissen. Men hva skal AKPs sekretær og Klassekampens redaktør ellers tro
på i disse tider?

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034