Re: Avisprosjekt og martyrer

Erik Ness (eness@online.no)
Sun, 7 Mar 1999 16:46:37 +0100

Arne Eriksen skriver:

"Asgeir Bell og Erik Ness sier det er vanskelig, nær umulig, å starte et
nytt avisprosjekt på venstresida i dag. Så forlanger de full oppslutning om
Klassekampen og går morlask anklagende ut mot folk som ikke gir så det svir
til denne avisa i dag."

Den første setninga gir et riktig inntrykk av mitt standpunkt. Så to
spørsmål til den andre setninga:
1) Har jeg på noe tidspunkt "forlangt full oppslutning om Klassekampen"?
Mitt standpunkt er tvertimot: Jeg respekterer dem som synes at dette ikke er
deres prosjekt. De jeg har prøvd å mobilisere til å støtte avisa er dem som
synes det er en avis som er verdt å støtte.
2)Har jeg på noe tidspunkt gått "morlask anklagende ut mot folk som ikke gir
så det svir
til denne avisa i dag."?
Mitt standpunkt er det samme som til pkt.1.

Jeg vil gjerne at Arne Eriksen forteller når jeg har uttrykt det han påstår.

erik