Avisprosjekt og martyrer

Arne Eriksen (arne@trollnet.no)
Sun, 07 Mar 1999 11:54:34

Asgeir Bell og Erik Ness sier det er vanskelig, nær umulig, å starte et
nytt avisprosjekt på venstresida i dag. Så forlanger de full oppslutning om
Klassekampen og går morlask anklagende ut mot folk som ikke gir så det svir
til denne avisa i dag.
Problemet er imidlertid at støtte til Klassekampen i dag kan bare gis på
politisk grunnlag, og på slike premisser er dessverre tilliten borte.
Asgeir Bell og Erik Ness klamrer seg til de nye abonnentene som har fått
korttidsabonnement nesten gratis. All erfaring viser at dette er særdeles
flyktige forbindelser for hvilken som helst avis. Før sommeren vil dette
være en kjensgjerning som Bell og Ness blir tvunget til å akseptere.
Opplaget har gått ned, og det er ikke uten grunn. Moralske appeller kan
kanskje ha effekt innen den stadig mindre kretsen rundt Klassekampen,
politisk oppslutning forutsetter at AKP viser at andre grupperinger kan få
være med å holde avisa oppe. Jeg har tidligere kommet med et forslag om
hvordan AKP raskt og uten mange formaliteter kan slippe andre til på
eiersida, samtidig som Klassekampen tilføres kapital. Jeg skal ikke gjenta
forslaget her.
Nå er situasjonen imidlertid at AKP nekter å la andre få delansvar for
driften av avisa, i stedet trekker partiledelsen martyrkrona ned over ørene
og forbereder seg på å dra Klassekampen med seg over i det hinsidige. Avisa
er nemlig for god for denne verden, ikke-troende skal ikke få besudle AKPs
revolusjonære avis.
Neivel, da er det ikke annet å gjøre enn å ta fatt på det umulige, enda en
gang. Asgeir Bell og Erik Ness sier det er så godt som umulig å starte et
nytt avisprosjekt i Norge i dag. Men når de sjøl (AKP) insisterer på å dra
Klassekampen med seg i grava, da tvinges den øvrige venstresida i Norge til
å se om ikke humla kan bringes til å fly likevel, til tross for dystre
spådommer.
Olav Randen er i gang, og mange av de problemene han skisserer kan la seg
løse, hvis man begynner å arbeide med dem i god tid.
Hvis mange på venstresida ser seg nødt til å forberede ei ny avis før
Klassekampen formelt sett er borte, så har AKP bare seg sjøl å takke.
Det blir vanskelig å få ei ny avis i gang, men det er mulig. Det tragiske
er imidlertid at det synes å bli nødvendig.

vennlig hilsen

Arne Eriksen
Postboks 937
9001 Tromsø
e-mail: arne@trollnet.no
tlf. +47 77687034