Re: Om avisprosjekt og politisk psykoterapi

Erik Ness (eness@online.no)
Sat, 6 Mar 1999 21:49:29 +0100

Jeg synes Olav Randens innlegg om Klassekampen var godt, ikke
fordi jeg er enig, men fordi han legger fram sine synspunkter til
debatt på en forståelig måte som det er mulig å svare på.

Først og fremst er jeg uenig i Olavs prosjekt for en ny avis. Det
uttrykkes først og fremst i forslaget om å stryke sosialisme og
revolusjon i formålsparagrafen.
Jeg synes Asgeir argumenterte godt for betydninga av de to orda -
og at det får konsekvenser å fjerne dem.

Dernest tror jeg Olav undervurderer hva som skal til for å lage en
ny avis. Jeg tror rett og slett det er et umulig prosjekt i dagens Norge
- uten å ha minst 30-40 millioner i ryggen.
Asgeir ber Olav konkretisere åssen det er mulig å få til en sånn
kapitalinnsprøyting. Mulig det er mye å forlange, og ingen forventer
et fullt ferdig prosjekt. Men, det er et nødvendig spørsmål å stille.
Finnes det noen som vil gå inn på et sånt prosjekt, spytte millioner av
kroner inn i en rød og radikal avis? Å antyde mulighetene bør de som
går inn for et nytt prosjekt gjøre.

Så peker Olav på en del svakheter journalistisk og ting han vil ha bedre
i den nye avisa. Den diskusjonen er jeg mest opptatt av, og er det sant
at det er penga som er den viktigste trusselen mot bedre journalistikk i
KK, slik Asgeir påstår. Det vet jeg ikke, ihvertfall er det sånn at debatten
om det kan gi konkrete resultater, en annen forståelse og bedre f.eks.
politiske kommentarer.

Ellers er det min oppfatning av av KK at det er en GOD avis. Dra
14 dager til Danmark eller Sverige, kom tilbake etter 14 dager med
Informationen som beste altarnativ og du skjønner med en gang hva
vi har som danskene og svenskene savner. kanskje er vi rett og slett for
nærsynte og roser for lite? Forsida i dagens KK var ikke allvredens,
men det var mulig å selge på den. Men gårsdagens var jo strålende,
"Yngve fusker". Den kunne bare stått i KK.

Når det gjelder Trond Andresens teorier om politisk psykiatri, er de
best egna, nettop som teorier - i en skrivebordskuff uten praktisk
betydning. Men du må ha mye inni deg, Trond, som du må ha ut.

erik
som solgte 8 KK idag, og som ikke oppfatter seg som psykiatrisk
tilfelle av den grunn. Men: Det var litt kaldt på beina.