RE: Ungdommen (en gang til)

Trude Koksvik Nilsen (missnilsen@hotmail.com)
Fri, 05 Mar 1999 14:01:37 PST

Hepp!

Solveig Mikkelsen skrev:

>"Hvem kverner på hva her - that's the question. Med noen få unntak,
>som kan telles på ei hand - virker jo ikke "ungdommen" filla
>interessert i politikk.

Kan jeg spørre hvordan du har fått dette inntrykket? Jeg er nemlig
veldig uenig med deg i dette. Dessuten, hvis vi ikke var ”filla
interessert i politikk”, ville vi neppe hverken vært på denne lista
eller skrevet det vi sitter her og skriver.

>Mette Borgen argumenterer i realiteten for ensretting: Folk skal
>diskutere på en spesiell måte (dikke med "ungdommen") og diskutere >de
emner som engasjerer "ungdommen" (hva nå det er siden "ungdommen" >aldri
viser fnugg av engasjement i forhold til politiske spørsmål).

Dette kaller jeg generalisering … men det er nå så. Men er det ikke
nettopp å vise engasjement f.eks jeg og Mette gjør nå? Vi sitter ikke
her og skriver ting for å kjefte/syte/whatever, men fordi vi er
interessert i å være med, være engasjert, men syns det er vanskelig sånn
som KK-forum funker i dag.

>Bytt gjerne ut "ungdommen" med "kvinnene", for de aktive kvinnene i
>RV-miljøet kverner på samme måten. Kvinnebevegelsens satsing på
>bøllekurs for noen år siden - "Kast deg frampå"-kurs, het de vel >også
- må ha vært fullstendig mislykket. I stedet for at kvinnene >deltar i
den offentlige debatten og setter preg på den politiske >debatten, så
har de inngått i ei offer-rolle: "Det er synd på oss, >vi er så slitne,
mennene dominerer debatten, de bør holde kjeft, >ingen skal stikke hodet
fram, det er galt av menn å være engasjert, >vi føler oss undertrykt, vi
er så redde for å mene noe, vi er >gjennomgående stakkarslig og dere må
behandle oss deretter".Hvor ble >det av gutsen og viljen til å kaste seg
frampå? Hvis "ungdommen" >eller kvinnene ikke liker debattene som pågår
på KK-Forum, ja, så er >det jo fritt fram for alle å prege debattene med
de sakene som >engasjerer dem ved å skrive innlegg.

Jeg føler meg overhodet ikke som noe offer. Jeg ber ingen holde kjeft.
Det jeg søker, er et samarbeid med folk som er eldre, sannsynligvis har
*masse* mer kunnskaper enn meg om som jeg er ganske sikker på at jeg og
andre unge ville hatt stort utbytte av å diskutere med, men på litt
andre premisser enn i dag.

>Mens ungdom tidligere var opptatt av å sette spørsmålstegn ved
>vedtatte sannheter, gjøre opprør mot foreldregenerasjonens normer og
>tenke i nye baner, så virker det som om de i stedet har overtatt
>foreldrerollen. Som grinete tante Sofie-skikkelser vifter de med
>pekefingeren og skal oppdra de uskikkelige voksne, som ikke neier og
>bukker og gjør slik de befaler. For de skal inn i folden og oppføre
>seg skikkelig! Snurp, snurp med munnen.

”Ungdommen nå til dags” er alltid verre enn gårsdagens ungdom, sånn har
det vært siden Sokrates tid og sikkert lenge før det også.

>Nå trur jeg forsåvidt ikke den "ungdommen" som opptrer her er
>representative for ungdom flest - heldigvis.

Nei, det tror ikke jeg heller. Det inntrykket jeg har av ungdom på +/-
min alder er at flesteparten av dem gir lang f… i politikk, og ikke
engasjerer seg i det hele tatt. Men det var kanskje ikke helt det du
mente? ;)

Arne Eriksen skrev:

>Når du argumenter mot andres skriverier som lite nyskapende, >samtidig
som det innrømmes at mye i debatten er helt ukjent for deg, >men det
drøvtygges,og er fremdeles gresk for deg, da forstår jeg >ikke hva du
mener, og jeg begynner å lure på om du er ute i et annet >ærende. Det er
ikke første gang at kritisk ideologisk debatt på KK->forum blir forsøkt
lagt død, angiveligfordi "ungdommen" ikke liker >den, eller ikke forstår
den.

Hva antyder du? At jeg er en slemming som er ute etter å ødelegge
KK-forum? Vel, ingen grunn til paranoia, jeg er faktisk snill som bare
det og har inget ønske om å ødelegge KK-forum hverken på den ene eller
andre måten, tvert i mot :) (Pluss at KK-forum neppe vil la seg
ødelegge, men det er en annen sak)

>Jeg vil anta at du og andre er mer enn velkomne til å komme med
>nyskapende innlegg på forståelig og lett fordøyelig norsk. Det er
>ingenting å nølefor, vis oss gamle gubber hvordan debatten bør >føres!

He he, tror dessverre ikke jeg kan vise ”dere gamle gubber” (dine ord!)
hvordan en debatt skal føres. Jeg tror ikke jeg hart svar på alt, tvert
i mot. Men jeg vil gjerne prøve å forklare litt nærmere hva denne saken
går ut på, for meg. Som relativt ung er det begrensa hva jeg har
lest/tilegna meg av kunnskap om alle mulige ting og tang, særlig ting
som hendte ”før min tid”. Jeg satser på å lære mer med åra. MEN, jeg
veit stort sett hva som er rett og galt, for meg, og hvorfor jeg mener
det. Selv om det kanskje ikke begrunnes med historiske erfaringer,
snarere hvordan jeg oppfatter verden rundt meg i dag. Når jeg først
meldte meg på KK-forum, fikk jeg meg en overraskelse. Fordi jeg oppdaga
at mesteparten av det som diskuteres på lista er ”gamle” ting, ting som
jeg føler at ikke er like aktuelle i dag. Jeg fikk inntrykk av at her
satt det en del folk med *enorme* kunnskaper, noe jeg fortsatt tror. Men
er alle disse historiske kunnskapene/temaene aktuelle i dag? Både og,
selvfølgelig er historie viktig. Det setter jeg ikke spørsmålstegn ved i
det hele tatt. Men jeg tror kanskje at det kunne vært litt lurt å se
framover av og til også, eller i hvert fall se på dagen i dag? Og det er
det jeg ser på som det største problemet med KK-forum, nemlig at den ser
mye mer tilbake enn frem. Og jeg tror det er mye av grunnen til at noen
av oss unge har problemer med å henge med.

Tilslutt: jeg mener ikke å være en grinete/sytete ungdom som kritiserer
alt og alle. Mener heller ikke å fornærme noen, og føler ikke at jeg
hverken er grinete eller fornærmer folk. Hvis noen oppfatter det
anderledes, beklager jeg. Har faktisk oppvokst med respekt (ikke
ubetinga, dog) for de som er eldre enn meg. Og som sagt før, en god del
av det som kommer på KK er både nyttig og lærerikt.

trude

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com