Till Mingus, om globalisering och folkestyre

Paul Brosche (paulkil@swipnet.se)
Fri, 5 Mar 1999 16:16:30 +0100

Om globaliseringsbegreppet:
För min del är det helt OK att använda begreppet globalisering, såsom Jan
Davidsen, gör i sitt fackliga anförande, som publicerades i KK 4/2-99 sid 10-11.
Jag tycker att det som helhet är ett bra inlägg.
Samtigt när jag letade efter just det inlägget, så hittade jag Magnus och Randis
inlägg om Socialism og folkestyre i KK 29/1-99 sid 16.
Ni definierar kommunism på följande sätt:
" et universelt, bevisst samvirke der all strukturell undertykking og varige
skiller mellom styrende og styrte er oppheva"
Jag vill hemskt gärna koppla ihop denna definition, med det jag tagit upp att
skapa nya "omständigheter", dvs det som fattas i er definition, är att detta är en helt nya social organisation, och att denna måste vara lätt att förstå, eller som Marx
skriver:
"De samhälliga förhållandena mellan människorna, deras arbete och deras
arbetsprodukter, blir här enkla genomskådliga i både produktionen och
distributionen." Marx i mitten av 1:4, kapitalet vol 1. Penguin sid 172, och även 173.

Är inte detta också en del av folkestyre-diskussionen?
Undrar Paul
Kil 5.e mars 1999.