Re: Og se

Paul Bernhard Hegge (p.b.hegge@hfstud.uio.no)
Fri, 05 Mar 1999 16:05:30 +0100

At 13:41 05.03.99 +-100, Jon Michelet wrote:
>Carl I. Hagen er i ferd med å ødelegge det norske språket fordi han i sitt
jåleri sier "og" der han skal si "å".
>
>Uansett hva man måtte mene eller ikke mene på KK-forum: Det heter ikke "og
se lyset".
>
>Ellers?
>
>Ett års kampanjekjør er snart over. Jeg håper det kan bli mulig å bruke
KK-forum til å diskutere det praktiske og organisatoriske arbeidet for
fortsatt abonnent-verving og -sikring.
>
>Jon M

Her trengs det noen viktige kommentarer ("og" var en glipp, jeg er helt
enig med Jon M at "å" er både bedre og også grammatisk mer korrekt).
Det mest vesentlige i Jon M`s innlegg er:

1. Det trengs en praktisk diskusjon om KK-skuta og skikkelig abb.verving.
Flott! Jon M gjør en kjempeinnsats, det er blant annet mye lettere å selge
KK nå enn for 1-2 år siden. Den har nærmet seg vanlige folk sine interesser
mye mer. Men hvor mye slanking av sidetall tåles på hverdagene? Kanskje det
ikke har så stor betydning på kort sikt.

2. Det andre budskapet er Carl I. Hagen/Fr.P.
- her vil en del assosiere meg med dette skiktet. Og
en slik insinuasjon må Jon M få lov til å gjøre så mye han vil.
Agentideologien er levende, og bør og må analyseres mye mer konkret. "Det
paranoide samfunnet"
er en realitet, for noen få folk har det ført til fullstendig
handlingslammelse m h t å kjempe for sine interesser. Og hvis paranoiaen
får spredd seg skikkelig, alle er agent for noe annet enn det de gir
uttrykk for, gjerne dobbeltagent, eller kanskje trippelagent...før var det
agent for borgerskapet (1968), KGB/CIA/Sipo (1977-79), Nazistene (1980-1983)
imperialistene av og til, mannssjåvenismen (1987-)osv
Selv om verstingene er de som bare er agent for seg sjæl....
Jeg tror skapplasseringa sin viktigste funksjon er
a) å skremme aktive på venstresia til lydighet eller passivitet. Det ligger
nok for lite nøyaktighet, eller kritikk/sjølkritikk til noe bedring av
personer/forhold. Det er også en svært autoritær måte å behandle aktive
progressive på venstresia på, enten
agentologien foregår på arbeidsplasser, i boligstrøk
eller i organisasjoner i sin allminnelighet.
b) Agentologien hindrer ærlighet, åpenhet og en revolusjonær utvikling
generelt. Dessuten bryter det fullstendig med MLM. Men...
c) Det fins virkelige (farlige) agenter og slemme folk. Men da er det bedre
med oppklaringer/avsløring enn å bare gå bak ryggen på folk - bakstrebersk.
Og tar man feil, så har man skjøvet folk fra seg. Revolusjonen er ikke bare
for de røde, ranke, de fullkomne....tanke-fiksjoner fra feudalsamfunnet og
Speiderguttboka. Jeg syns det er en kjempetragedie at så få har kjennskap
til ML-Maos tenkning, - det er ikke noe Sesam-Sesam, men kan være til god
nytte.

P.S.
I forrige innlegg skrev jeg:"...feminister (tidligere)...", "tidligere"
skulle overhodet ikke vært med!!! Selvsagt skal både tidligere, nåværende
og framtidige feminister være med!!!!!!!

Paul

P.S.(2)
Egentlig bor det en liten agent for alt mulig rart i alle mennesker.
Kanskje det vil være et framskritt å snakke om gode og onde agenter?
Progressive og reaksjonære agenter? Jeg tror at agentologien er så nedfelt
i 68-generasjonen, at den type tenkning er umulig å utrydde, håpet er å
mildne og forbedre.

ph