Re: EU og mediepolitikk

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Thu, 04 Mar 1999 11:50:19 +0100

Jeg samla noen kritiske EU-lenker i august i fjor, i en annen sammenheng. De
dreier seg ikke spesifikt om mediepolitikk, men her er de uansett:

*************************************

The Danish, Swedish and Norwegian anti-EU
organizations:

Norway:

nteu@online.no
http://www.aksess.no/nteu/

******
Denmark:

juninet@inform-bbs.dk
http://www.junibevaegelsen.dk/

(the above movement is against the union, but accepts that Denamark
remains an EU member)

http://www.bondes.dk/sturm/bonde/
(Jens Peter Bonde personal page - very well informed critical EU parliament
representative, member of the above movement)

Also in the EU parliament: Representative from Denmark:
Lis Jensen,

ok@rib.ku.dk
http://www.eusceptic.org/org/

She belongs to the other Danish NO movement, "Folkebevægelsen", which wants
Denmark to terminate its membership

******
Sweden:
The NO movement there is:

info@nejtilleu.se
http://www.nejtilleu.se/

Pehr Gahrton is very well informed, representing the Swedish
Greens in the EU parliament. His party in Sweden is on

http://www.mp.se/

but I expect he may be contacted in the EU parliament, like J.P. Bonde

**********

Also try this one:

http://www.eusceptic.org/edn/

which is the EU-skeptic group in the EU parliament

**********

Trond Andresen