Nyhetsmakeri

Solveig Mikkelsen (smikk@hotmail.com)
Thu, 04 Mar 1999 00:43:44 PST

Erik Ness skreiv:

"Idag ble Jan Guillot intervjuet på P2 sitt program Verdibørsen om
journalistikk og nyheter. Det var ganske interessant der poenget var at
journalistenes nyhetsjakt var overflatisk, ofte usann og maktbevarende.
Og det gikk på det å være først ute og gjennta samme hva det er bare man
er først ute. Jeg ser at referatet mitt over ikke var veldig pirrende,
men intervjuet var det, og det kommer i reprise på lørdag. Tror det er
om formiddagen."

Høres interessant ut, skal prøve å få det med meg.

Den svenske journalisten Per Grimell har sagt noe liknende.
- Nyhetsjournalistikken blir stadig mektigere i mediene. Jeg spør meg
sjøl om medieutviklinga går i riktig retning. Behøver vi alle disse
nyhetene, sa han i et debattinnlegg i Pressens Tidning for et halvår
siden. Særlig er han kritisk til alle disse døgnet-rundt-nyhetene.

Han peker på at den journalistikken som har økt hans egen forståelse, og
som han mener er viktig for demokratiet, later til å være utryddingstrua
i dag. Dessuten utøves den bare av samfunnskritiske forfattere.

- De tør å mene, analysere og ta stilling, det gjør aldri
nyhetsjournalistene, skreiv han i innlegget. - Jeg håper at flere
journalister blir som forfattere, menende og tenkende mennesker som tør
å ta stilling, og ikke bare objektive og til slutt ubevisste
nyhetsmaskiner.

(Hentet fra et utklipp jeg har fra Journalisten).

Solveig Mikkelsen

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com