AKP, Klassekampen, MLMTT, Karsten og Olav

Per Rasmussen (pera@post.tele.dk)
Wed, 3 Mar 1999 02:32:03 +0100

Præstø den 3. marts 1999
Hej!
Som før nævnt er jeg fra Danmark.
Det vil jeg nævne igen, da Karsten kritiserer sin landsmand Olav for at
være selvglad og selvtilstrækkelig.
Karsten din tone er ikke god! Og ikke det mindste opbyggelig.
Jeg og min norske "flygtninge"-kammerat kan dog godt genkende noget af din
beskrivelse.

I min korte diskussion med Karsten skylder jeg nogle ordentlige svar:
1. Marxismen er revolutionær?
2. Marx havde noget med dialektisk materialisme at gøre?
3. Mao var han en simpel røvergeneral, krigsherrer, - eller kan han
overhovedet bruges til noget?
4. Lenin er blot en autoritær skolemester der forfalder til 3-enigheden?
5. Kapitalen af Marx er kun noget værd i "grundridset"?
6. Styrkeforhold og klassekamp før og nu, er alt bare noget lort?
7. Hvordan skal kampen for socialismen styrkes?
Svarene er under forberedelse...

Karsten skylder også en del uddybende svar.

I Danmark har vi som Olav nævner Information. Udmærket avis. Vi har også
haft PRESS som var et skide godt blad.
Men vi har også dagbladet Arbejderen. Prøv at læse det!
Det udgives af DKP-ML, som blev dannet efter striden om 3-verdens-teorien.
Jeg var selv med til at smide dem ud af KFML/KAP.
Dagbladet Arbejderen har været sekterisk længe, men jeg må til min store
positive overraskelse indrømme, at det er det ikke mere.
Det meste af venstrefløjen og progressive i fagbevægelsen bruger og læser
bladet.
Bladet er åbent for alle der vil ha' det bedre samfund.

DKP-ML har også ændret sig.
Ikke så meget på det teoretiske grundlag, men ikke mindst i enhedsarbejdet,
dvs. arbejdet med alle andre end sig selv.

Jeg kan godt lige Olavs lange brev... Selv om der er snak om dem i
hovedstaden og os på landet. Men manden har ret i mange ting.
Folk er ikke anti-kommunister som før. Det er kun et godt udgangspunkt.

Karstens vurdering af Berlin-murens fald, hvad angår folks forventninger og
forhåbninger er helt ved siden af. Det var ikke Ungarn 1956.
Der var masser der var glade for Reagan. Men det var ikke hovedparten. For
tyskernes vedkommende var det forbrugsgoder og national genrejsning. For
det øvrige Østeuropa, og især Polen, Estland, Letland osv. var det et
gammelt opgør med Rusland og religiøs og national selvhævdelse. Det gamle
Sovjetunionen var præget af det hele. Men ikke en let skjult alliance med
USA.
Som du selv nævner blev alle gjort til skamme.

Jesus sagde på et tidspunkt: "Alle som ikke er imod os, er med os!", han er
i hvert fald citeret herfor.
Det er god tone. Det er den rette indstilling.

Alle jordens folk, forén jer!
Gå til kamp for fælles mål.
Jordens rigdom kan vi vinde,
hvis vor ryg er rank som stål.
Fremad og aldrig glemme,
hvori vor styrke består.
I nøden som i velfærd,
fremad og aldrig glemme:
Vor solidaritet.

Sorte, hvide, brune, gule!
Slå ikke mer' hinanden ned.
Lyt til folkets stærke stemme,
hør et råb om enighed.

Skal vor sejr vindes hurtigt,
gælder kampen dig og mig.
Falder du din bror i ryggen,
går du nederlagets vej.
Fremad og aldrig glemme,
hvori vor styrke består.
I nøden som i velfærd,
fremad og aldrig glemme:
Vor solidaritet.
For alle magtens høje herrer
drager fordel af vor splid.
Hvis vi står imod hinanden,
hersker de til evig tid.

Folk i alle verdens lande!
Knus nu magtens tyranni.
Kun når folkene går sammen,
kan vor jord til sidst bli' fri.
Fremad og aldrig glemme
at spørge med rene ord,
i nøden som i velfærd:
Hvem ejer morgendagen?
Hvem ejer denne jord?

Så enkelt kan det siges...

Klassekampen mangler penge, ja så er det til lommerne folkens.
Klassekampen mangler ordentligt læsestof, ja så skaf det.
Klassekampen mangler arbejdskraft, ja så meld dig!
Klassekampen er kedelig og som en ørken, ja så vand den for helvede...

Kammeratlig hilsen
Per Rasmussen

Yours in solidarity
Familien Rasmussen Præstø
Denmark
pera@post.tele.dk
cape@teliamail.dk

Familien Rasmussen Præstø
http://home0.inet.tele.dk/pera/index.htm
http://come.to/familienrasmussen

Cuba SI!
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/
cubasi@teliamail.dk
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/index.html

Ernesto Che Guevara
http://w1.1559.telia.com/~u155900388/ernesto.htm
http://members.tripod.com/Per_Rasmussen/ernesto.htm
http://www.geocities.com/Athens/Atlantis/1690/index.html

Viden er Magt! - Grundskoling i marxismen-leninismen
http://w1.1559.telia.com/~u155900373/
mlmtt@private.dk