Spørsmål om mappeinnsyn

Ola Lars Andresen (olala@online.no)
Tue, 2 Mar 1999 17:56:05 +0100

Til Trond Andresen og andre

Nei, det ligger ingen forpliktelser i å melde seg på henvendelsen fra
advokat Aasen. Den vil bli foretatt når den såkalte innsynsloven
(unntaksloven ville vært et mer korrekt navn) trer i kraft. Det er klart at
jo flere som melder seg på, jo mer arbeid vil oppstå for det kommende
saksbehandlerorganet og i POT, som jo har fått en anonym "hørings- og
uttalerett" - eller hva faen vi skal kalle det.

Kanskje noen allikevel vil få tilgang til relevante dokumenter. Who knows?
Personlig er jeg mer tilbøyelig til å være enig i vurderinger fra Aasen, som
går ut på at innsynsloven strir mot f.eks den europeiske
menneskerettighetserklæringen, som nå er overordnet norsk lov, og at det i
først omgang vil bli nødvendig å få loven prøvd i retten - muligvis helt til
Høyesterett. Hvordan dette eventuelt skal finansieres, er en annen skål.
Siden dette evt. vil bli en første rettsprøving av lovgrunnlaget for en ny
lov, tilsier imidlertid at en sånn saksgang bør bekostes av myndighetene.

Håper dette er oppklarende

Vennlig hilsen

Ola Lars Andresen