Re: MAPPEINNSYN

Trond Andresen (trond.andresen@itk.ntnu.no)
Tue, 02 Mar 1999 17:06:02 +0100

Ideen er kanskje god. Men jeg har noen spørsmål. Hvor mye koster det? Og
forplikter man seg til å dekke uspesifiserte utgifter på ubestemt tid ved anker,
Mennskerettighetsdomstolen etc.? Min skepsis mot advokater er enorm, og det
tror jeg ikke jeg er aleine om. Hvis ikke stafetten kommer ut med et
krystallklart opplegg om økonomien i dette, tror jeg mange potensielle
deltakere skygger unna og sender inn separate søknader om mappe-innsyn.

Trond Andresen
(sannsynlig søker om mappe-innsyn)

At 15:52 2/03/99 +0100, Ola Lars Andresen wrote:
>Kjære venner
>
>Dette er en stafett. Alle som ønsker å komme med på liste som advokat John
>Arild Aasen skal levere til POT og Justisdepartementet når den såkalte
>innsynsloven trer i kraft, med krav om å få "se mappa si", kan sende en kort
>fax til tel 2241 2132 m/ personalia og helst to linjer om hvorfor man krever
>innsyn.
>Kanskje dette ikke har interesse for deg. Men du kjenner kanskje noen du
>tror det vil interessere. Da kan du sende stafett-pinnen videre.
>Å formidle krav om innsyn på denne måten medfører ingen utgifter i denne
>omgangen. Den vedtatte loven burde heller vært kalt unntaksloven, og det er
>i første omgang kanskje mest realistisk å se om den kan bli prøvd i retten,
>ettersom den kan være i strid med bl.a den europeiske
>menneskerettighetserklæringen, som nylig ble norsk lov, og som evt. står
>over andre enkeltlover.
>Med andre ord: Dette er sannsynligvis bare begynnelsen på noe som kan ta
>jævlig lang tid.
>
>Interesserte kan også kontakte Ola Lars Andresen, e-post olala@online.no.
>
>ola